Přibližně pět procent ze všech požárů, které se rozhoří na Vysočině, pochází od nevhodné manipulace s otevřeným ohněm v kamnech a krbech. Tvrdí to krajský vyšetřovatel požárů Jiří Zelenka, podle kterého je sice krb hezká věc a dobrý sluha, ale zlý pán.

„Nejhorší je, že máme lidi, kteří začínají topit a neumí to. Třeba příslušníci mladé generace nikdy netopili a nemají s tím zkušenosti. Dřív každý člověk na venkově uměl topit a dneska topí městští lidé a nemají s tím zkušenosti,“ uvažuje Zelenka, který jako odstrašující případ uvádí požár v chatě, který se na Vysočině stal v roce 1997: „Jednalo se o starší manžele s vnukem. Na chatě v noci zjistili, že vylétla jiskra z krbu, padla na sedačku a ta začala hořet. Bylo to tak, že se probudili a pán s paní to začali hasit. Napustili kýbl, ale to trvá, než napustíte kýbl, takže mezitím se oheň rozhořel. Paní šla a otevřela dveře, aby vyvětrala a pustila tam vzduch. To znamená, že nakrmila oheň a vzňalo se to všechno. Ten pán už tam ani nestačil kýbl s vodou nalít. Paní vytlačil ven, šel zpátky pro vnuka a zůstali tam oba.“

Brikety jsou neplecha

Lidé podle Zelenky dělají v souvislosti s vytápěním řadu věcí špatně. „Vidí díru do komína, koupí si nejlevnější krbová kamna, strčí je tam a hotovo. Ale na každý spotřebič, který si strčím do komínu, bych si měl zavolat kominického revizáka a nechat si to zkontrolovat. To ale nikdo nekontroluje. Kdyby všichni dodržovali všechno vzorně, tak se žádné neštěstí neděje.“ Problém je podle hasičského odborníka také ve špatném skladování paliva, kde platí jedna základní zásada, skladovat odděleně. „Když si naházíte dohromady piliny, hnědé kaly, brikety, štěpky, tak máte zaručeno, že vám to za pár měsíců chytne samovznícením. Brikety jsou vůbec neplecha. Než se lidé naučili topit briketami, tak to trvalo dlouho. Briketa musí být perfektně suchá. Když je trochu vlhká a vy ji naházíte na jednu hromadu, tak vám časem chytne. To ale ti staří lidé dřív věděli. Dneska se to neumí.“

Závažnou chybou je podle Zelenky špatná instalace krbů a kamen. „Velká krbová kamna musejí mít odpovídající komín. Je potřeba zbourat komín a postavit nový. A to každý nedělá. Jednak to může stát 50 tisíc a víc a mělo by to podléhat stavebnímu řízení, musí se to zkolaudovat. To ale většinou ti lidé nedělají. Vezmou stávající komín, strčí tam nová kamna, ale ta kamna jsou třikrát silnější, než byla ta původní.“

Pozor na neodborné manipulace

Další kapitolou bývají neodborné manipulace, když se oheň nechce rozhořet.

Vyšetřovatel příčin požárů zmiňuje případ muže, který nalil do kamen benzin. Sám se od benzinu potřísnil a oheň z výparů, které se zákonitě vzňaly, muže zasáhl. Obecně při práci s otevřeným ohněm platí několik základních pravidel:

„Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku nebo krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně, jako jsou svíčky nebo teplomet, nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků. Pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.“