Vědci už uzavřeli zkoumání koster, nalezených letos v létě v hromadném hrobě u Dobronína. Stopy, které by potvrzovaly násilnou smrt Němců, však nenašli. Uvedl to včera Český rozhlas.

Antropologové z brněnské Masarykovy univerzity několik měsíců zkoumali kosterní ostatky nalezené na Jihlavsku a snažili se určit, jak tito lidé zemřeli. Nakonec vědecký tým konstatoval, že se mu nepodařilo potvrdit podezření, že místní německé obyvatele zabili čeští revoluční gardisté. Na kostech nebyly stopy, svědčící pro násilnou smrt.

Naopak se antropologům podařilo určit, kolik leželo v hrobě mrtvých – bylo jich nejméně třináct a šlo o muže. „Byli jsme schopni zkompletovat kostní nález do patnácti celků, které patří minimálně třinácti jedincům. Dál jsme byli schopni u více než poloviny jedinců určit biologický profil,“ uvedla Petra Urbanová z antropologického ústavu Masarykovy univerzity.

Kosti podle ní vykazují nerozeznatelné a mužské pohlavní znaky, takže lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že všechny patřily mužským jedincům. Analýza také přiblížila věk mrtvých – pohyboval se od třiceti do šedesáti let.

Na kostech sice byly patrné některé změny, ale podle výzkumu vznikly až po úmrtí nebo za více než půlstoletí pobytu ostatků v zemi. „Co jsme analyzovali, většinou se jedná o zranění post mortem, to znamená, že vznikla v časovém horizontu od pohřbení po nález,“ uvedla Urbanová.

Kostní materiál však nebyl v příliš dobrém stavu, a tak docházelo k jeho poškozování také během výzkumu. „Kosti byly křehké a i jemná manipulace s nimi je svým způsobem poškodila. Žádné projektily ani nábojnice jsme neobjevili,“ vysvětlila antropoložka.

Vyšetřování celého případu bude i nadále pokračovat. Analýzou použitelných kosterních pozůstatků bude snad možno určit identitu nalezených těl. To by mohlo výrazně přispět k objasnění celého případu.