Policie zatím nechce komentovat výsledky antropologického průzkumu lidských ostatků nalezených v srpnu na louce Budínka u Dobronína na Jihlavsku.

„Dostali jsme zprávu z Antropologického ústavu v Brně. Co v ní je, zatím komentovat nebudeme. Do konce týdne rozhodneme, které pracoviště bude provádět genetickou analýzu nalezených ostatků,“ řekla včera Deníku mluvčí krajských policistů Dana Čírtková. Genetická analýza má určit, komu konkrétně ostatky patří. Porovnáním vzorků s žijícími příbuznými mrtvých by se mohlo určit, čí ostatky to jsou. Ze zprávy, zpracované antropoložkou Petrou Urbanovou, nevyplývá, zda pohřbení lidé zemřeli násilnou smrtí ani jakým způsobem zemřeli. „To, že ze zprávy nevyplynulo násilné usmrcení, však neznamená, že tomu tak ve skutečnosti nebylo,“ vyjadřuje se policejní mluvčí k zásadnímu aspektu průzkumu nalezených koster. K otázce, jak tedy bude policie dále postupovat, pak Čírtková říká: „Vyšetřovatel si musí antropologickou zprávu hodně podrobně prostudovat. Momentálně k tomu nic víc říct nelze.“

Pohřešují víc lidí

Do jaké míry tedy odpovídá analýza kosterních pozůstatků nalezených na louce Budínka tvrzení, že je zde pohřbeno patnáct českých Němců, zavražděných Čechy po konci druhé světové války? Oproti prvním závěrům archeologů, že na louce bylo pohřbeno sedm těl, dospěla antropoložka Petra Urbanová k číslu minimálně třináct. Jak tito lidé zemřeli a kdo opravdu byli, se však dosud neví.

„Celkem bylo zajištěno více než 250 fragmentů dlouhých kostí, dále zlomky sedmi lebek, dvě dolní čelisti, šestnáct zubů, jedna snímatelná zubní protéza a dvě samostatné umělé zubní náhrady. Zachovalost nálezu byla velmi nízká, kosti zlomkovité, žádná z nalezených kostí nebyla kompletní,“ shrnuje Urbanová základní roztřídění ostatků. „Všechny kosti nálezu byly lidského původu a patřily dospělým jedincům. Pozůstatky byly kompletovány do 15 celků, které náleží nejméně 13 jedincům,“ pokračuje Urbanová.

Německá strana pohřešuje od 19. května 1945 sedmnáct mužů, kteří v lokalitě Dobronínska bydleli.

Toho dne měli být podle údajů Němce Fritze Hawelky tito muži, kteří měli být původně odsunuti do Německa, shromážděni do hasičské zbrojnice. Po taneční zábavě je mělo jedenáct opilých českých mužů odvést na louku, kilometr vzdálenou za Dobronínem. Zde měli být Němci ubiti lopatami a motykami a na místě zahrabáni. Hawelka se pro své tvrzení odvolává na svědectví jedné obyvatelky Dobronína, která ho učinila v roce 1999 krátce po smrti svého muže.

Na Budínce tak má být podle tvrzení německé strany pohřbeno přibližně patnáct Němců. Někteří totiž zřejmě byli ubiti cestou. Tomu by zjištění antropologů mohlo odpovídat. „Na kostech převažují typicky mužské znaky. Je tedy pravděpodobné, že se ve všech případech jedná o muže. Dožitý věk bylo možné odhadnout u 6 jedinců a odhady se pohybují v rozsahu od 30 do 60 let. Na kostech byla pozorována zhojená zranění, ke kterým došlo v průběhu života jedinců,“ konstatuje antropoložka Urbanová.

Ostatní pozorovaná poškození kostí však podle ní vznikla s největší pravděpodobností až po smrti jedinců. „Na kostech nebyly pozorovány známky násilí, které by s jistotou odkazovaly na příčinu nebo okolnosti smrti jedinců. Tento závěr může být důsledkem nízké zachovalosti a fragmentárnosti nálezu,“ dodává Urbanová.

Tedy žádné stopy po kulkách ani prokazatelné stopy po jiném způsobu násilné smrti. Není však ani zřejmé, že k popsanému způsobu zabití nedošlo.