„Podle rozhodnutí soudu jde vzhledem k dokázanému rozsahu pouze o přestupek. Kauzou se tak bude zabývat Městský úřad v Telči,“ konstatoval jihlavský okresní stání zástupce Kamil Špelda. Rozhodnutí Okresního soudu v Jihlavě, které padlo ve středu 14. dubna je konečné. Žádná ze stran si proti němu nepodala stížnost.

Pětapadesátiletý Nosek, se na druhé straně zákona ocitl poté, co ho dohnala jeho minulost. Podle obžaloby měl ještě jako koncipient poskytovat právní služby, aniž by na to měl oprávnění. Za to mu hrozil až dvouletý trest nebo zákaz činnosti. Nosek jakoukoli vinu odmítl.

Po ukončení vysoké školy v letech 2011 a 2017, kdy se stal koncipientem ve dvou advokátních kancelářích, poskytoval minimálně od roku 2008 právní služby spočívající v zastupování fyzických nebo právnických osob ve správních řízeních převážně v dopravě, přestože si byl vědom toho, že takovéto služby mohou podle zákona poskytovat pouze advokáti, nikoli koncipienti.

Peníze poslali na syna

„Tyto služby pak fakturoval na své identifikační číslo podnikající fyzické osoby a ve dvou případech peníze nechal poslat klientem přímo na bankovní účet svého syna,“ konstatoval loni před soudem žalobce Špelda.

Obžaloba kromě dalších důkazů předložila seznam bezmála čtyřiceti lidí, kterým měl za své služby účtovat zhruba 139 tisíc korun. Jenže někteří svědci před soudem upravili své výpovědi ve prospěch obžalovaného.

Nosek na svou obhajobu řekl, že jako odborník na dopravu poskytl své rady stovkám, možná tisícům lidí. Na stránkách autoškoly pak měl bezplatnou právní poradnu.

„Když jsem byl koncipient, neposkytoval jsem žádné advokátní služby. Se svými školiteli jsme měli jasně nastavená pravidla, která jsem dodržoval,“ hájil se Nosek. Popřel tak, že by se dopustil trestného činu a zopakoval, že neprováděl právní služby, které by byly v rozporu se zákonem o advokacii, ale choval se pouze jako obecný zmocněnec řešící vždy jednotlivý případ na základě povolení zaměstnavatele (školitele). Nyní je na tahu Městský úřad v Telči.