V průběhu zkušební lhůty bude pod drobnohledem soudu. „Budeme sledovat hlavně to, jakým způsobem obviněný hradí způsobenou škodu, protože poškozený musí dostat odškodnění,“ vyjádřil se po rozsudku jihlavský soudce Vladimír Sova.

Poškozeným je klient, který Kunderovi svěřil do zástavy 2,4 milionu korun v souvislosti s prodejem nemovitosti. Jenže advokát si z toho pro vlastní potřebu vzal již zmíněných milion šest set tisíc. Na co peníze potřeboval, není jasné. U soudu to nevysvětlil. „Potvrzuji dohodu mezi mnou a státním zástupcem,“ řekl u veřejného zasedání Kundera bez dalších podrobností.

Vzhledem k navržené dohodě nemusí soud provádět klasické složité dokazování jako u hlavního líčení. Podmínkami ke schválení takové dohody musí být mimo jiné plné doznání obviněného, jeho dosavadní trestní bezúhonnost i záruka, že uhradí způsobenou škodu. „Obviněný čin spáchal jako osoba, která má zvlášť ze zákona danou povinnost hájit zájmy svých klientů, a navíc svým jednáním způsobil značnou škodu,“ zmínil před soudem jihlavský žalobce Jan Vystrčil.

Zmocněnkyně poškozeného navrhla, aby obviněný uhradil poškozenému 963 tisíc korun, což také soud akceptoval.

Bronislav Kundera má podle databáze advokátů v současné době pozastavenou činnost. Podle informací Deníku Kundera své chování vysvětloval složitou životní situací, kdy mu zemřela žena. Peníze pak údajně potřeboval na rekonstrukci domu. „Vypůjčenou“ částku ze zástavy chtěl záhy vrátit, ale okolnosti mu to údajně nedovolily.