Neobvyklým případem se hned na začátku nového roku začal v pondělí 6. ledna zabývat Okresní soud v Jihlavě. Žalobce Kamil Špelda čtyřiapadesátiletého Noska viní z toho, že po ukončení vysoké školy v letech 2011 a 2017, kdy se stal koncipientem ve dvou advokátních kancelářích, poskytoval minimálně od roku 2008 právní služby spočívající v zastupování fyzických nebo právnických osob ve správních řízeních převážně v dopravě, přestože si byl vědom toho, že takovéto služby mohou podle zákona poskytovat pouze advokáti, nikoli koncipienti.

„Tyto služby pak fakturoval na své identifikační číslo podnikající fyzické osoby a ve dvou případech peníze nechal poslat klientem přímo na bankovní účet svého syna,“ konstatoval žalobce Špelda. Obžaloba kromě dalších důkazů předložila seznam bezmála čtyřiceti lidí, kterým měl za své služby účtovat zhruba 139 tisíc korun.

Jaromír Nosek ale před soudem jakoukoli vinu odmítl a ve zhruba hodinové řeči uvedl, že jako odborník na dopravu poskytl své rady stovkám, možná tisícům lidí. Na stránkách autoškoly pak měl bezplatnou právní poradnu.

„Když jsem byl koncipient, neposkytoval jsem žádné advokátní služby. Se svými školiteli jsme měli jasně nastavená pravidla, která jsem dodržoval,“ hájil se Nosek. Popřel tak, že by se dopustil trestného činu a ještě několikrát zopakoval, že neprováděl právní služby, které by byly v rozporu se zákonem o advokacii, ale choval se pouze jako obecný zmocněnec řešící vždy jednotlivý případ na základě povolení zaměstnavatele (školitele).

Jaromír Nosek kromě toho kritizoval práci policie, která mu podle jeho názoru neumožnila předložit důkazy v jeho prospěch. „Nic je nezajímalo. Když jsem přišel podat vysvětlení, tak už mi strkali k podpisu obvinění,“ uvedl Jaromír Nosek.

Soudce Zdeněk Chalupa po výslechu obžalovaného hlavní líčení odročil. Pokračovat bude příští pondělí výslechem svědků, protože Nosek trvá na jejich osobním výslechu.