Celní úřad pro Kraj Vysočina evidují v letní sezoně vyšší počet nelegálně pracujících zaměstnanců také v restauracích. „Pracovníci v roce 2019 dosud uskutečnili 87 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 212 zahraničních osob. U 59 z nich pojali důvodné podezření z nelegálního výkonu práce,“ uvedl mluvčí Richard Zeman.

Čtyři osoby neměli ani povolení k pobytu v zemi a u dalších 49 osob jejich zaměstnavatel neinformoval úřad práce. Za to může být pokuta až sto tisíc korun. Až deset milionů pak může zaplatit ten, kdo umožní výkon nelegální práce.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců míří především na občany ze zemí mimo EU, ty musí mít platné povolení. V případě občanů EU pak musí zaměstnavatel nejpozději v den nástupu do zaměstnání informovat úřad práce.