„Následnou kontrolou jsme zjistili, že pilotem je švýcarský státní příslušník. Cizinec byl vyzván k předložení potvrzení o absolvování negativního testu na Covid-19, který sice předložil, ale policisté zjistili, že potvrzení o provedeném negativním testu je starší 96 hodin,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Cizinec tak vstupem na území České republiky porušil platné opatření Ministerstva zdravotnictví. To nařizuje občanům Evropské unie povinnost před vstupem na území republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. „Antigenní test však musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před započetím cesty,“ připomněla Čírtková.

„Cizinec se nebyl schopen prokázat platným testem,“ dodala s tím, že cizincův přestupek bude oznámen příslušné krajské hygienické stanici do správního řízení.

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za čtyřiadvacet hodin absolvují okolo šesti tisíc kontrol zaměřených na dodržování mimořádných a krizových opatření. „Kontroly probíhají na území celého kraje a policisté při nich občas zjišťují porušení nařízení. Za uplynulých 24 hodin jsme zjistili při kontrolách 273 porušení,“ uvedla Dana Čírtková.

„Denně také v rámci opatření volného pohybu mezi okresy odepřeme vjezd zhruba padesáti vozidlům. Za uplynulých 24 hodin jsme vjezd odepřeli 53 vozidlům. V kontrolách se stejnou intenzitou budeme pokračovat také o velikonočních svátcích,“ doplnila.