Dceři a synovci tak hrozí několik let vězení za to, že podle obžaloby připravili šedesátiletého muže o byt v Jihlavě. Přestože muž opakovaně s trestním stíháním svých příbuzných nesouhlasí, na což má podle zákona právo, trestní stíhání pokračuje. Problém je v tom, že jiný zákon zase tvrdí, že pokud má poškozený duševní poruchu, kvůli níž byl zbaven svéprávnosti, souhlas není potřeba. Což se v tomto případě stalo. Šedesátiletý muž trpí schizofrenií.

Zmíněný případ ukazuje, že nic není černobílé. Vždy záleží na konkrétním případě a okolnostech. „Jde o poměrně složitý případ, který navíc velmi výrazně zasahuje do rodinných vztahů. A čím déle bude stíhání trvat, tím horší vztahy uvnitř rodiny budou,“ míní jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Na údajný podvod upozornil policii opatrovnický soud. Podle něj měl muž příbuzným darovat byt bez toho, aby o tom uvědomil patřičné úřady, včetně notáře. Ještě před uzavřením smlouvy podali příbuzní žádost o zbavení svéprávnosti majitele bytu. Podle úřadů to byl podvod, který navíc vzhledem k odhadované cenně bytu jeden milion korun, hraničí se zločinem. Obhajoba ale předložila dokument, z něhož je patrné, že muž má v bytě takzvaný vejminek. Tím by se měla cena nemovitosti snížit, a tudíž i právní kvalifikace by neměla být přísnější.

Má na to právo?

Hlavní problém celého sporu je ale v tom, že údajný poškozený dal opakovaně nesouhlas a trestním stíháním své rodiny. Jenže má vůbec duševně nemocný člověk na něco takového právo? „Podle znaleckých posudků, které jsme nechali vypracovat, je toho poškozený schopen. Má tudíž i právo dát souhlas, či nesouhlas s trestním stíháním příbuzných. On se opakovaně vyjádřil, že souhlas ke stíhání dát odmítá,“ konstatoval žalobce Kadlec.

Obviněná dvojice příbuzných se hájí tím, že v době, kdy jim muž podepsal darovací smlouvu na byt, věděl, co dělá. „Schizofrenie je sice vážná nemoc, ale je to s ní takzvaně nahoru dolu. Sám poškozený se diví, proč jsou jeho příbuzní před soudem, když on si to nepřeje,“ poznamenal Kadlec.

Státní zástupce už v průběhu přípravného řízení stíhání příbuzných na základě posudku zastavil. Jenže Nejvyšší státní zastupitelství mu nařídilo ve stíhání pokračovat. Znalci se zabývali i tím, zda příbuzní na údajného poškozeného nevyvíjeli nátlak, aby jim darovací smlouvu podepsal. Podle znalců je ale velmi těžké to posoudit u člověka, který má své příbuzné rád.

Než se případ vůbec dostal k soudu, podal opatrovník žalobu na neplatnost darovací smlouvy a soud rozhodl ve prospěch opatrovníka. Byt se tedy znovu vrátil do vlastnictví údajného poškozeného. „Je to poměrně zásadní spor, který by nám měl ukázat cestu i v dalších podobných případech,“ míní Jan Kadlec.

Jihlavský soudce Zdeněk Chalupa nakonec tento týden spor nerozhodl a hlavní líčení odročil za účelem výslechu dalšího znalce. Rozhodnutí by mohlo padnout na konci června.