Děti si navíc nikdy nemohou být jisté, s kým skutečně na internetu komunikují. Kdokoli si totiž může založit profil s falešným jménem a fotografiía vytvořit si zcela novou identitu.

To byl ostatně případ mladistvého chlapce ze Žďárska, který se vydával za dívku, a po svém rovněž mladistvém známém ze školy požadoval intimní fotografie. Mladík nakonec oběti vyhrožoval, že když nepošle další fotografie, tak ty předešlé zveřejní. To se také nakonec stalo, ale zároveň tím byl vyděrač odhalen. U Krajského soudu v Brně byl nedávno odsouzen k podmínce a zaplacení nemajetkové újmy oběti.

„V současné době je kyberšikana častý problém, proto je potřeba o něm s dítětem cíleně mluvit. Dítě musí vědět a vnímat, že si žádný druh šikany nesmí nechat líbit a je nezbytné vždy neprodleně upozornit rodiče nebo učitele ve škole,“ doporučuje Čírtková.

Do prostředí internetu se podle policie stále častěji přesouvají různí sexuální devianti, kteří mohou za malou chvíli dosáhnout toho, že jim dítě o sobě sdělí osobní informace nebo pošle své fotografie.

„Dítě musí vědět, že nikdy nesmí cizímu člověku sdělovat důvěrné informace o sobě i rodině včetně svého jména, hesla na internetu, adresy, adresy svojí školy, místa, kde se běžně zdržuje, telefonní čísla. Poučme dítě, aby nikdy nereagovalo na obtěžující a neslušné zprávy a výzvy, zaslání svých fotografií,“ upozorňuje Dana Čírtková.