Vykázání policisté volí ve chvíli, kdy zpravidla aktuální konflikt mezi blízkými vyhodnotí jako domácí násilí. Násilník pak musí společnou domácnost opustit na deset dnů. „Oproti roku 2021 se počet vykázání loni zvýšil o 15 případů. Z celkového počtu 57 vykázaných osob se pouze v jednom případě jednalo o ženu. Nejstarší vykázanou násilnou osobou byl muž ve věku 67 let. V průběhu roku 2022 byla v jednom případě vykázána násilná osoba mladší 18 let,“ popsal policista a specialista na domácí násilí Igor Juřica.

Tragédie u obce Kozlov.
Smrt na silnicích Vysočiny. V lednu zemřeli tři lidé. Dva řidiči a cyklistka

Na Vysočině policisté loni zaevidovali celkem 380 konfliktů se znaky domácího násilí, a právě 57 případů vyhodnotili jako domácí násilí.

Domácí násilí

Psychický teror, slovní napadání, fyzické násilí, neustálé kontrolování a přítomnost alkoholu nebo drog u agresora. To bývají nejčastější faktory, které se objevují při domácím násilí. Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři. „Domácí násilí je velice nebezpečným jevem, neboť často zůstává před zraky veřejnosti i státních orgánů skryté. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého často nemá kam odejít. Má špatný dopad na děti, které jsou násilí přítomné,“ zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Co je vykázání ze společného obydlí
Vykázání trvá po dobu 10 dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí. Pokud vykázaná osoba poruší některou z povinností uloženou vykázáním, dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku.

Domácí násilí má zpravidla vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování. Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Agrese může vyústit až v útoky proti životu.

Obětí domácího násilí bývají většinou ženy, ale není výjimkou, že se obětí může stát také muž. Oběť domácího násilí mnohdy otálí s oznámením útoků. „V těchto případech by měli pomoci přátelé a příbuzní oběti a napadání oznámit. Útoky agresora se většinou časem zintenzivňují. Pomoci oběti mohou také sousedé nebo kolegové v práci. Další možností jsou organizace zabývající se řešením těchto případů, např. Intervenční centrum či Bílý kruh bezpečí. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama a případ oznámila policistům,“ doporučila Čírtková.