Nadměrné dávky heparinu od té doby Zelenka aplikoval ještě dalším šestnácti lidem. Jeho jednání skončilo po doslova detektivním pátrání primáře Pavla Longina až na konci září téhož roku. Za sedm vražd a deset pokusů o vraždu byl Petr Zelenka o dva roky později Krajským soudem v Hradci Králové odsouzen na doživotí.

Když tehdy třicetiletý Petr Zelenka mířil 12. května 2006 z Jihlavy na denní směnu do brodské nemocnice, byl pátek a na Vysočině panovalo typické jarní počasí, velmi podobné tomu současnému. Přestože bylo krásně, Zelenkovi se v hlavě musely honit černé myšlenky. Tentýž den odpoledne totiž aplikoval nadměrnou dávku heparinu Milanu Š., kterého na oddělení ARO převezli po operaci jater.

„Vzpomínám si, že tomuto pacientovi, který byl v umělém spánku, jsem dal první dávku v den jeho přijetí. Heparin měl naordinován, ale po kapkách. Nebyl to ani můj pacient, pomáhal jsem se o něj starat kolegyni. Když jsem mu píchl heparin já, tak začal krvácet," vypověděl tehdy Zelenka. Tvrdil, že šedesátiletého pacienta zabít nechtěl, pouze měl v úmyslu zmást lékaře. Věděl ale, že pacient může na předávkování heparinem zemřít. Heparin mu dal i druhý den.

Pro lékaře i ostatní personál šlo o první případ, který se zcela vymykal tomu, co dosud zažili. Pacient prodělal masivní krvácení. Dostat musel dohromady dvaatřicet krevních náhrad, což je osm litrů krve.

NEOBVYKLÝ JEV

Primář oddělení Pavel Longin nemohl uvěřit, co se děje. Tak velké krevní ztráty v podobném případě nikdy neměli. Pacienta se podařilo stabilizovat až po třech dnech. Pro Pavla Longina šlo o natolik neobvyklý případ, že se rozhodl kontaktovat odborná pracoviště v okolních nemocnicích. Do té doby se podobné poruchy krvácení na jejich oddělení vyskytovaly zhruba dvě až tři za rok. Jenomže u tohoto pacienta se porucha objevila hned třikrát během jedné hospitalizace. Zelenka totiž pacientovi píchl heparin v následujících dnech ještě dvakrát.

V obou případech se lékařům pacienta podařilo zachránit. Nakonec byl přeřazen na oddělení JIP a zemřel až v prosinci téhož roku na své původní zdravotní komplikace. Tento první případ proto soud nakonec kvalifikoval jako pokus o vraždu a Zelenka se k němu přiznal.

Lékaři tehdy netušili, kde se stala chyba. Následující měsíc se v nemocnici objevily další nevysvětlitelné poruchy krvácení u šesti pacientů. Tři z nich zemřeli. Zelenka dál chodil do práce a byl spokojený s tím, že nikdo kromě něj netuší, co se na oddělení děje.

„Pozastavovali se nad tím, ale nedořešili to. Nehledali směrem k personálu. Pokračoval jsem, aniž bych přemýšlel nad důsledky. Bral jsem to tak, že jsem na oddělení, kde lidé umírají. Výčitky svědomí jsem měl, ale samy odešly, nezaobíral jsem se tím do hloubky," popsal Zelenka své pocity po zadržení.

Primář i ostatní personál byli čím dál víc zmateni. Červnové případy byly neočekávané především svou četností než tím, že by se u těchto pacientů nemohla porucha krvácení objevit.

V červenci se pak nastaly další čtyři případy. Zemřel jeden pacient, a to navíc v den přijetí.

Pro Pavla Longina byl hodně nevysvětlitelným případem pacient, který byl na oddělení přijat po pádu z výšky. Porucha srážlivosti u něj nastala až druhý den, a to ve velké intenzitě. Primáři porucha srážlivosti k tomuto druhu poranění neseděla. V kontextu ostatních případů se vše jevilo ještě podezřeleji.

DALŠÍ VLNA ANOMÁLIÍ

V červenci se pro lékaře situace uklidnila. Od 10. do 25. července nemuseli na oddělení řešit žádný nový případ. Lékaři si proto říkali, že šlo o neobvyklé nakupení případů, které měly své vysvětlení. Jenže už na přelomu července a srpna došlo k dalším problémům. Po konzultacích lékaři opět dospěli k závěru, že je porucha srážlivosti u těchto pacientů možná. Nepotvrdilo se ani to, že by šlo o předávkování heparinem. Lékaři proto nechali zpracovat podrobnější informace k jednotlivým případům na základě zdravotní dokumentace. O pomoc požádali i hematologické oddělení v Českých Budějovicích.

V této nemocnici nakonec jako první přišli na to, že pacienti byli předávkováni heparinem. Podle vyjádření Pavla Longina se ale na Vysočinu tato informace od kolegů z jižních Čech dostala až po propuštění Zelenky z nemocnice, když už na to sami přišli. Bylo to v polovině srpna 2006. Primář Longin si ale nedovedl vysvětlit, proč by mělo k předávkování docházet. Domníval se, že může jít o chybu dávkování či personálu. Část pacientů totiž měla heparin ordinovaný, ale část ne. Nakonec se takřka na koleně podařilo vypracovat metodu, která jim alespoň umožnila zjistit přítomnost heparinu v krvi, nikoli však jeho hladinu. Všechny sestry na oddělení včetně Zelenky byly přezkoušeny z ředění a dávkování. To, že má vše na svědomí Zelenka, neměl stále nikdo ani tušení.

POMOHLA DOVOLENÁ

Na začátku září zemřela další pacientka. Bylo to těsně poté, co Zelenka nastoupil dovolenou. Tu si užíval od 4. do 21. září. V té době se na oddělení nevyskytla žádná nevysvětlitelná krevní porucha. V mezidobí si lékaři srovnali případy pacientů s poruchami krvácení a službami sester a zjistili, že u všech případů byl Petr Zelenka. Tehdy jim vyšlo, že byl dokonce u třiadvaceti nezvyklých případů.

„Zdálo se mi neuvěřitelné, nepravděpodobné a neskutečné, že by na našem oddělení někdo úmyslně poškozoval pacienty," vysvětlil před lety Pavel Longin.

Zelenka nastoupil do práce po dovolené 22. září na noční službu. Během služby byl přijat pacient Jaroslav M. I on měl poruchu srážlivosti. Longin si tehdy doma všechno znovu prošel. Věděl, že Zelenka další noční službu nastoupí 24. září. Longin odebral všem pacientům krev. Ale tušil, že to Zelenka viděl. Jaroslav M. měl druhý den znovu poruchu krvácení. Primář nechal srovnat vzorky a zjistil, že má v krvi heparin, přestože už ho neměl mít v krvi padesát hodin. To už bylo jasné, že je za vším Zelenka. Primář vše ohlásil vedení nemocnice a 26. září dostal Zelenka výpověď, kterou podepsal.

O pár týdnů později nastoupil jako zdravotní bratr do Nemocnice Jihlava. Policie jej zatkla 1. prosince. Během výslechů se k činům přiznal.
Letos si může podat žádost o přeřazení do mírnějšího typu věznice. Pokud mu soud vyhoví, za dalších dvacet let může žádat o podmíněně propuštění na svobodu.