Okresní soud v Jihlavě vyhlašuje volby na místa přísedících, takzvaných soudců z lidu. Volby se opakují každé čtyři roky. Stávajícím přísedícím vyprší mandát příští rok. Talár může obléknout prakticky každý. Stačí právní bezúhonnost, musí být občanem České republiky a mít věk nad třicet let. Zájemci se mohou předsedovi okresního soudu hlásit už nyní.

„Potřebujeme novou krev. Samozřejmě, že někteří ze stávajících přísedících budou ve svých funkcích pokračovat, ale někteří naopak ne. Navíc dochází k přirozenému úbytku z nejrůznější rodinných či zdravotních důvodů," vysvětluje předseda Okresního soudu v Jihlavě Vladimír Sova.

Pro plnohodnotné fungování soudu na trestním i civilním úseku potřebuje předseda na pět až šest desítek lidí. Vladimír Sova předpokládá, že většina ze stávajících přísedících bude pokračovat, ale i tak to nebude stačit. U současných přísedících je volba jednodušší v tom, že už mají lustrační osvědčení. To nemusí mít lidé narození po prvním prosinci 1971.

Rozhodují radnice

Nové přísedící volí jednotlivá zastupitelstva měst a obcí na návrh předsedy soudu. „Tento měsíc rozešleme obcím dopis s žádostí o spolupráci. Kdo má zájem stát se přísedícím, tak se může obracet přímo na mě. Návrhy mohou podávat i samy obce. Volby jsou také příležitostí pro právníky, kteří například pracují na obcích, a mohou to brát jako doplňkové vzdělávání v oboru a zajímavou příležitost," poukazuje Vladimír Sova. Obce zájemcům zařizují i potřebná lustrační osvědčení.

Pokud ale někdo čeká, že na funkci zbohatne, pak je na omylu. Přísedící dostává paušál 150 korun hrubého plus cestovné. „Případné zájemce musím upozornit, že nejde o pracovní poměr. Jde především o čestnou funkci," upozorňuje Sova.

Zájemce musí mít trvalý pobyt v jihlavském okrese. Výjimkou jsou lidé, kteří sice v okrese nebydlí, ale pracují zde.

Největším dodavatelem soudců z lidu pro Okresní soud v Jihlavě je krajské město. Jedním z těch, kteří už dvě volební období oblékají talár jako přísedící, je i tajemník jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal. „Spíše bych chtěl pokračovat. Záležet bude i na zastupitelích. Na Jihlavsku jsou stovky obcí, takže se mohou přihlásit i jiní lidé," řekl tajemník Dohnal.

Přísedícím v soudním senátu může být člověk opakovaně. V tomto směru není stanoven žádný limit pro počet funkčních období. Podle předsedy jihlavského soudu jsou u nich někteří přísedící i déle než dvacet let. Limitem není například ani dosažené vzdělání.

Posledním aktem, předtím, než soudci z lidu obléknou talár, je podepsání slibu předsedovi soudu. Do funkce přísedícího u soudu by se neměl podle předsedy jihlavského soudu Vladimíra Sovy dostat člověk, který je například extremista či je napojen na nežádoucí skupiny. Přísedícím u jakéhokoli soudu se nemůže stát ani poslanec či senátor.

Zájem mají i krajské soudy

Obyvatelé Vysočiny se mohou stát přísedícími také u krajského soudu. Příští týden budou vysočinští krajští zastupitelé schvalovat staronovou přísedící pro Krajský soud v Brně. Na další čtyři roky by jí měla být Daniela Tesařová. Ta má trvalé bydliště na Vysočině, a proto musí být schválena vysočinskými zastupiteli. Podle předsedy Krajského soudu v Brně Jaromíra Pořízka se Daniela Tesařová ve funkci na trestním úseku osvědčila a svými zkušenostmi byla pro rozhodování brněnského soudu přínosem.

„Musíme řešit přísedící u tří krajských soudů," říká k současné situaci hejtman kraje Jiří Běhounek. Vysočinští zastupitelé volí přísedící pro krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové. Souvisí to s tím, že území kraje je mezi tyto tři soudy rozděleno.

Stejně jako v Jihlavě nebo u krajských soudů nyní shánějí nové přísedící také další okresní soudy na Vysočině. Například zastupitelé Havlíčkova Brodu posvětili na svém posledním zasedání nový čtyřletý mandát pro celkem deset přísedících. „Je to standardní procedura. Sedmi stávajícím přísedícím okresního soudu mandát skončil, tři pak budou noví," konstatoval havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.