Na Vysočině však není kriminalita palčivým problémem. „Kraj Vysočina se řadí dlouhodobě mezi čtyři nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. Počet trestných činů se navíc každoročně snižuje, ještě v roce 2014 to za první pololetí bylo 4 275 případů, tehdy také byla nejmenší objasněnost za posledních pět let.

Za prvních šest měsíců letošního roku vyšetřovali policisté v kraji celkem 2 805 trestných činů. Jednoznačně nejvíce na Jihlavsku, tam jich bylo 562 a nejméně naopak v okrese Pelhřimov - 258. V součtu je to o 141 případů méně než za stejnou dobu loni.

U více než poloviny činů je již známý pachatel. „Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 453 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 51,8 procenta,“ uvedla Čírtková. Policisté navíc dodatečně objasnili dalších 337 trestných činů, které se staly v předchozích letech.

Snížila se zejména majetková trestná činnost, letos policisté řešili tisíc pět těchto činů a 268 se jich podařilo objasnit. Téměř v polovině případů šlo o krádeže prosté, časté byli také krádeže vloupáním. „Celkové výrazné snížení v oblasti majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím trendem úspěšného odhalování trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény,“ doplnil náměstek krajského policejního ředitele Pavel Peňáz.

Podle statistik byla naopak častější násilná trestná činnost, téměř dvě třetiny z 284 případů se podařilo objasnit. Policisté na Vysočině letos již vyšetřovali také jeden pokus vraždy. Dále policisté zaznamenali třináct případů loupežného přepadení, sto pětadvacet trestných činů úmyslného ublížení na zdraví a osmadvacetkrát došlo k porušování osobní svobody.

Alarmující je pak další oblast. „V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině k výraznému zvýšení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o více než 35 procent,“ řekla Čírtková. Letos policie vyšetřovala pětašedesát mravnostních deliktů, jedná se například o znásilnění nebo pohlavní zneužívání, ke kterému dochází nejčastěji mezi nezletilými. Pětadvacet z nich bylo objasněno.

I ostatních trestných činů letos na Vysočině přibylo, jedná se například o všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí, výtržnictví nebo sprejerství. Letos to bylo 609 činů, o více než deset procent více oproti loňsku. Čtyři sta pět z nich ale již policisté objasnili.

V oblasti hospodářské trestné činnosti bylo letos 396 případů, objasněnost je zhruba 54 procent. „U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost,“ upřesnila Čírtková. Zbývající kriminalita, zejména tedy ohrožení pod vlivem návykové látky a zanedbání povinné výživy, pak dělá 135 případů.