Jedná se o účinný způsob, jak ihned pomoci ohrožené osobě. Pokud lze předpokládat, že osoba dopustí nebezpečného útoku, může policista osobu vykázat na deset dní z bytu či domu i bezprostředního okolí společného obydlí.

Útoky mohou být proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti ohrožené osoby a pozvolna se stupňují. Za útok se vedle fyzického a psychického násilí považuje i slovní napadání či neustálé kontrolování ohrožené osoby. Ve většině případů hrají roli drogy nebo alkohol u osoby agresora. „Domácí násilí může probíhat mezi manželi, dětmi a rodiči, obětí mohou být senioři. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí,“ uvedla Čírtková.

„Domácí násilí probíhá mezi blízkými osobami v soukromí, tedy většinou beze svědků a často jsou účastníky těchto incidentů nezletilé děti,“ uvedl k problematice Aleš Indra, vedoucí odboru služby pořádkové policie. Obětí bývají většinou ženy a je důležité oznámit včas případ policistům. Pomoci může i okolí, lidé však před těmito problémy často zavírají oči.