Celorepubliková akce se zaměřovala na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních návykových látek osobám mladším osmnácti let a dalších zákonných povinností, které se k této problematice vážou.

Rys z jihlavské zoo stále uniká. Už je mimo Jihlavu.
Samice rysa z jihlavské zoo stále uniká, naposledy ji lidé viděli u Henčova

Hygienici z Vysočiny provedli pětadvacet kontrol v restauracích. Sledovali označování a dodržování zákazu kouření v provozovnách a také řádné označení zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholu dětem a mladistvým. „Zjistili jsme patnáct porušení ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V šesti případech jsme provozovatelům uložili sankce,“ řekl Zdeněk Novotný z krajské hygienické stanice.