„Kontrolou dokladů sedmačtyřicetiletého řidiče policisté zjistili, že tento řidič užil nejméně v sobotu 25. srpna v době od pěti do osmi hodin ranních k jízdě s nákladní soupravou kartu jiného řidiče. Tato karta řidiče byla vložena do digitálního tachografu,” uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidič smí být držitelem pouze jedné karty řidiče a smí používat výhradně svou osobní. „Svým jednáním cizinec naplnil skutkovou podstatu přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Skutku se dopustil tím, že neoprávněně vložil data do počítačového systému nebo na nosič informací, případně učinil jiný zásah do programového či technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, neboť došlo k uložení údajů o jízdě na kartu jiného řidiče,” objasnila podezření Čírtková.

Policisté zajistili kartu do tachografu jako důkaz a nyní v této věci vedou zkrácené přípravné řízení. Dopravci uložili kauci ve výši sta tisíc korun. „Řidiči hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty,” uzavřela policejní mluvčí.

Petr Vybíral