Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí sedm skupin rizik, která poškozují policisty v souvislosti s výkonem jejich služby. Na prvním místě z hlediska úrazovosti je s 41% běžný výkon práce, která zahrnuje třeba úrazy v rámci dopravních nehod na silnicích. Na druhém místě z hlediska úrazovosti je napadení ve službě ze strany pachatelů s 18,2 procenty. Na třetím místě jsou kondiční příprava a prověrky, které policisté pravidelně vykonávají (17,7 %).

Opilec běhal po kapotě auta

Na situace z poslední doby, kdy se policisté z Vysočiny dostali do ohrožení v souvislosti s výkonem služby, vzpomíná Martin Dušek z preventivně informační skupiny krajských policistů: „Jedna situace nastala přibližně před dvěma měsíci. Hlídka skupiny dopravních nehod z Jihlavy zastavila řidiče, zkontrolovala ho, propustila a vyjela po pěti minutách stejným směrem jako on. Následně viděli, jak řidič stojí s autem u silnice a nějaký opilec mu pobíhá po kapotě. Policisté zastavili, snažili se situaci uklidnit, bylo však nutné použít donucovací prostředky a při tomto zákroku byla zraněna jedna policistka. “

Ke zraněním a ohrožením policistů dochází i při dopravních nehodách na dálnici. „Za poslední čtyři měsíce došlo na dálnici ke dvěma dopravním nehodám, při kterých utrpěli policisté zranění. V jednom případě došlo k nárazu automobilu do zadní části služebního vozidla, kterým policisté přijeli šetřit jinou nehodu. Policista, který se nacházel ještě uvnitř vozidla, utrpěl při nárazu zranění. K dalšímu zranění policisty došlo v polovině února. Policisté z dálničního oddělení přijeli k hromadné dopravní nehodě. Při označování místa dopravní nehody byl jeden z policistů sražen projíždějícím vozidlem, jehož řidič nezvládl na kluzké vozovce řízení,“ popisuje Dušek.

Chrání i sami sebe

Na otázku, jestli on sám považuje práci policistů za nebezpečnou, odpovídá: „Naším cílem je se ve službě chránit tak, aby ke zraněním docházelo co nejméně. Nicméně pracujeme s pachateli trestných činů a přestupků, takže riziko zde určitě existuje. Ohroženi jsou také policisté, kteří provádějí silniční kontroly. Někdy se stává, že řidič, ve snaze se vyhnout kontrole, na policisty najede a nebezpečným manévrem je ohrozí.

Policisté bývají občas i přímo napadeni. Jak vyplývá ze statistiky Policejního prezidia, v roce 2008 došlo k celkem 519 útokům na příslušníky Policie ČR. Podle tehdejšího členění policie v rámci Jihomoravského útvaru došlo k 61 útokům. Nejvíce útoků se stalo při silničních kontrolách, následují zákroky u výtržností a události v souvislosti s občanským soužitím.