Mohou se obrátit na spolek Nebojte se policie, který starším lidem například poradí s podáním trestního oznámení nebo je doprovodí k jednání na policii. Pracovníci spolku však mohou seniorům pomoci třeba i při vyřizování reklamací a stížností. Informovala o tom případová manažerka spolku Marie Křoustková.

„Pokud někdo seniora okrade nebo podvede, můžeme pomoci podat trestní oznámení a případně doprovodit poškozeného na policii, pokud má z tohoto jednání obavu," řekla Křoustková. Daleko tíživější je však podle ní pro seniora situace, kdy přijde o někoho blízkého. „Naše pomoc v těchto případech spočívá třeba jen v prostém lidském popovídání si o celé smutné události. Na tuto spíše psychologickou podporu pak navazuje organizační pomoc," dodala Křoustková.

Akademie nabízí speciální semináře

Seniorovi se dostane vysvětlení průběhu dědického řízení, pomoci při odevzdání dokladů po zemřelém, při vyřizování změny stavu v občanském průkazu, při změně a ohlašování nového trvalého pobytu či při provádění změn v inkasu. Pracovníci spolku mohou seniorům pomoci například také při elektronickém objednávání k odborným lékařům nebo na úřady. Možný je rovněž doprovod seniora k jednáním na různé instituce.

Spolek Nebojte se policie uskutečňuje už od roku 2013 Projekt Policejní akademie pro seniory, který pomáhá zvýšit pocit bezpečí jihlavským seniorům. Do letošního ročníku akademie se jich přihlásilo 115, řada z nich opakovaně.

Akademie seniorům každé dva týdny nabízí semináře, na kterých jsou seznamováni s bezpečnostní situací ve městě se zaměřením na starší lidi. Velký zájem je o problematiku seniorů v dopravě. Semináře se ale týkají například i finanční gramotnosti, lidé se dozvědí, jak se bránit takzvaným šmejdům na předváděcích akcích, uzavírání nevýhodných smluv na dodávku energií nebo kyberkriminalitě.

Pokud se senioři stanou obětí závažnějších trestných činů, pomoci se ujme Bílý kruh bezpečí. Na něj se loni na Vysočině obrátilo se žádostí o pomoc 477 obětí nebo svědků trestných činů, což je přibližně o 80 lidí víc než v roce 2013.