„Žena bezdůvodně omlouvala nepřítomnost dcery ve škole a nedohlížela na její řádnou přípravu. Dívka zameškala téměř šest set vyučovacích hodin, z toho šedesát bylo neomluvených," uvedla jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Mladá matka nespolupracovala s pracovníky základní školy ani s pracovníky sociálně právní ochrany dětí. Případ řeší policie ve zkráceném přípravném řízení.