Gora nyní čeká na vyjádření a další postup nejvyššího soudu. Ve hře je hned několik možností. Soud může mimo jiné i rozsudek zcela zrušit či vrátit případ k novému projednání.

Obžaloba Goru viní z toho, že v letech 2007 a 2008 opakovaně na různých místech v Havlíčkově Brodě a v Praze vstupoval do občanskoprávních vztahů s poškozenými, kterým se smluvně zavázal poskytnout peníze na vyplacení jejich dluhu. „Od počátku byl však rozhodnutý, že nebude jednat podle uzavřených smluv, a vědomě využíval situací, které mu umožnily se na úkor poškozených obohatit," uvedl již dříve v obžalobě státní zástupce Lukáš Vodička. Ten dodal, že obžalovaný manipuloval s doklady a podvedl hned několik lidí, kteří mu svěřili své peníze či nemovitosti.

Tímto způsobem mělo být podle obžaloby poškozeno šest lidí či manželských párů. Mezi podvedenými byli například manželé Š., od kterých Gora v roce 2008 odkoupil práva na pronajímání družstevního bytu v Praze za více než jeden milion korun. Současně se zavázal, že část kupní ceny uhradí formou dlužného nájemného manželů vůči bytovému družstvu. Gora však uhradil jen část dluhů manželů Š., a více než 400 tisíc korun manželům do dnešního dne neuhradil. Také si v několika případech měl opatřit prázdné pokladní doklady s pravými podpisy poškozených, které dokazují, že dlužné částky byly uhrazeny.

Celkově způsobil škodu za více než dva miliony korun.

V minulosti rovněž jako svědek u soudu uvedl nepravdu o okolnosti, která měla podstatný význam pro rozhodnutí soudu. Gora však již od začátku všechna obvinění popíral, a naopak upozorňoval soud a státní zastupitelství na to, že poškození jsou nedůvěryhodní a promyšleně u soudu lhali. Opakovaně také žádal soud a státní zastupitelství o to, aby výpovědi všech svědků prověřily a zahájily proti nim trestní řízení.

Podle obhájce Karola Hrádely jde o průlom v celém případu. „Nestává se často, že by Nejvyšší soud přerušil výkon trestu," konstatoval Hrádela. Ten již v závěrečné řeči loni v červnu u havlíčkobrodské Okresního soudu zpochybnil celou obžalobu a postup státního zastupitelství a policie. Stejně tak předložil soudu řadu důkazů o tom, že všichni poškození byli v minulosti trestně stíháni a během hlavních líčení u soudu lhali.

„Myslel jsem si, že státní zastupitelství zahájí s těmito lidmi trestní řízení, jelikož existují důkazy, že během hlavních líčení křivě vypovídali," zdůraznil dříve Hrádela.

Ten podotkl, že rovněž neexistuje důkaz, že by obžalovaný zastupoval poškozené v jiných právních úkonech než při exekucích.