„Nebylo prokázáno, že by skutky uvedené v obžalobě spáchal obžalovaný. O jeho vině nelze rozhodnout ani na základě nepřímých důkazů, které v tomto případě netvořený celek, který by soud vedl k jednoznačnému závěru o vině obžalovaného,“ uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Lenka Jirsová.

Více k celé kauze se dozvíte v pátečním tištěném vydání Deníku.