Kriminalisté na podnět zaměstnance společnosti ČEZ prověřují, zda nebyla bývalá nejvyšší státní zástupkyně do funkce jmenována v rozporu se zákonem. Na vyšetřování dohlíží Okresní státní zastupitelství v Jihlavě, konkrétně tamní šéf Kamil Špelda.

Spolku Šalamoun se nelíbí policejní zásah v jihlavském sídle úřadu a jeho dalších pobočkách, a především to, jak se dozorující státní zástupce vyjadřoval k případu v médiích. Proto se spolek 21. června obrátil na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, k němuž podal podnět na kárnou žalobu proti Kamilu Špeldovi.

„Pracovníkům úřadu nasazoval psí hlavu, ačkoli k tomu nebyl důvod. Jde o celý soubor jeho výroků, které vyšly v různých médiích a jež jsme vyhodnotili jako neoprávněné. To je problém mnoha státních zástupců, kteří toto dělají masově. Když nemají dostatek relevantních důkazů, tak se snaží protistranu špinit," soudí Zdeněk Jemelík ze spolku Šalamoun. Podotkl, že jde pouze o jejich iniciativu, s níž nemá ERÚ nic společného.

Kauza se vyhrotila poté, co kriminalisté dostali soudní povolení k prohlídce úřadu, odkud si chtěli odnést hlavně jmenovací dekret Vesecké a další dokumenty. Policie o povolení požádala, protože vedení úřadu na jejich předešlé žádosti nereagovalo podle jejích představ. Policejní zásah kritizovala Alena Vitásková, která jej označila za šikanu a Vesecká prohlásila, že šlo o snahu úřad zdiskreditovat.

Kamil Špelda před časem pro Deník například řekl, že na složce, kterou si vedení úřadu vedlo v komunikaci s policií, našli ručně napsanou poznámku nevyhovět. Žalobce je přesvědčen, že je to důkaz, který svědčí o oprávněnosti zásahu, protože vedení úřadu nemělo v úmyslu s policií řádně spolupracovat.

„K podnětu na kárnou žalobu se nemohu se vyjádřit, protože jsem neviděl jeho obsah. Za svými vyjádřeními v médiích si ale stojím. Nikdy jsem nekomentoval samotnou kauzu, ale pouze okolnosti policejního zásahu v ERÚ," konstatoval Kamil Špelda.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se už začalo podnětem spolku Šalamoun zabývat. „Bude s ním naloženo jako s podobnými jinými podněty, které spolek Šalamoun podává na zdejší státní zastupitelství. To znamená, že bude vyřízen a spolek bude o způsobu vyřízení vyrozuměn. Teprve po prověření podnětu budeme moci vyvodit závěr, zda byl odůvodněný, či nikoli. Vyřízen by měl být do dvou měsíců," řekl šéf olomouckého zastupitelství Ivo Ištvan.

Spolku Šalamoun se nelíbí ani to, že soudce povolil policii prohlídku úřadu. „V tomto směru jsme podali podnět k podání stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí soudce, který zásah povolil. Myslíme si, že v tomto případě to soudce neměl udělat, protože nebyly splněny zákonné podmínky pro provedení neopakovatelného úkonu," vysvětlil Jemelík.

Podle informací Deníku není vyloučeno, že Alena Vitásková bude nakonec obviněna. Jenže podle Zdeňka Jemelíka ale pro případné trestní stíhání Vitáskové chybí subjektivní stránka trestného činu.

„Jakápak tu je společenská nebezpečnost a jaký je tam úmysl? Podle mého názoru je Renata Vesecká kvalitní právničkou a pro takovouto funkci byla určitě kvalifikovaná, proto stíhat Vitáskovou za to, že z Vesecké udělala místopředsedkyni úřadu, když potřebovala posílit právnický subjekt úřadu, tak to se mi zdá uhozené. Ještě víc uhozené je tvrdit, že plat Vesecké je škodou státu," vysvětlil Zdeněk Jemelík.

Podle něj si kriminalisté před nedávnem od úřadu vyžádali jmenovací dekrety všech místopředsedů úřadu, kteří kdy na úřadu pracovali. Žalobce Kamil Špelda tuto informaci nevyvrátil, pouze podotkl, že se k těmto záležitostem nemůže vyjadřovat.

Jemelík: Žalobci by měli být zdrženlivější

Jihlava - Člen spolku Šalamoun Zdeněk Jemelík v souvislosti s kauzou v ERÚ ostře kritizuje práci státních zástupců v Česku. Spolek dokonce podal podnět na kárné řízení proti jihlavskému státnímu zástupci Kamilu Špeldovi.

Obecně bychom chtěli docílit toho, aby státní zastupitelství vedla své žalobce ke zdrženlivějšímu vyjadřování o „živých" kauzách. Není to zaměřeno jen proti panu Špeldovi, zažili jsme mnohem horší věci a nakonec i zažíváme, kdy státní zástupci v médiích odsuzují obžalované před pravomocným rozhodnutím. My si myslíme, že toto není správné, že by to neměli dělat.

O kauzu jste se začali zajímat ze své iniciativy, nebo se na vás obrátilo samo vedení ERÚ?

Náš spolek je naprosto nezávislý. Je pravda, že jsem v kontaktu, ale nikdy klientům dopředu nesdělujeme, jaké kroky budeme podnikat v jejich prospěch.

Důvodem vašeho podnětu je vyjádření žalobce Špeldy v médiích. On na svých vyjádřeních trvá a lze je chápat i jako reakci na kritiku ze strany vedení ERÚ a snahu o korigování některých informací z obou stran…

Problém je v tom, že ty strany si nejsou rovné. Ve fázi, kdy ještě neprobíhá trestní stíhání konkrétní osoby, která nemá možnost se hájit prostřednictvím obhájce, tak je tato strana v nevýhodném postavení a nemá jinou možnost, než si ztěžovat prostřednictvím tisku. Proto si myslíme, že státní zástupci mají být v těchto situacích velmi zdrženliví.

Na druhou stranu zastupitelství si o dokumenty, které potřebovalo k vyšetřování, nějak říci muselo. Pokud jim je nechtěl úřad vydat, pak jim asi nic jiného nezbývalo, než se obrátit na soud…

Říci si o ně museli, to je pravda, ale oni by je dostali stejně. ERÚ jim neřekl, že jim to nedá, oni se pouze zeptali, na co je chtějí. Jakmile bylo zahájeno trestní řízení, tak už je to všechno jinak. Jde o to, že ten úkon nebyl neopakovatelný, protože ERÚ je orgán státní moci a tam je nějaká informační kázeň a všechny listiny jsou založeny v datovém systému úřadu. To, že byla Renata Vesecká jmenovaná místopředsedkyní úřadu, je věc známá půl roku. I kdyby chtěl úřad něco zatajit, tak nemůže, protože informace jsou vloženy v systému a ten se nedá smazat.

Nemyslíte, že policejní vyšetřování jde nad rámec trestního oznámení, když si kriminalisté vyžádali jmenovací dekrety všech místopředsedů úřadu a během prohlídky si odnesli i další dokumenty, které se jmenováním Renaty Vesecké přímo nesouvisí?

Myslím si, že nad rámec nejde. Nemůžeme vědět, proč to ta policie dělá. V ERÚ to nikdo nepociťuje úkorně, prostě chtějí dekret, tak dostanou dekret, o nic nejde. Kdybyste se podíval na mé starší články z let 2006 a 2007, tak byste zjistil, že jsem mnohokrát navrhoval odvolání Vesecké z postu nejvyšší státní zástupkyně kvůli kauze Čunek. Na druhou stranu Vesecká byla kvalifikovaná pro tak vysokou funkci místopředsedkyně ERÚ, protože je skutečně kvalitní právnička. Navíc si myslím, že pan Špelda nebude nijak vrchním státním zástupcem potrestán, to si buďte jistý.

Proč si to myslíte?

Protože mám obrovskou zkušenost. Není to první případ, kdy podáváme na státní zástupce návrh na kárné řízení. Státní zastupitelství je pevnost, a pokud na ně sáhnete z venku, tak svoje podřízené zakrývají, zatímco by měli být nestranní. V praxi je to bohužel jinak. Když už se někdo dostane před kárný soud, tak ten rozhodne tak, že stačí, když už byl dotyčný žalobce projednán před soudem, ale neuloží trest. Příkladem z nedávné doby je soudce Kydalka, který se vyjadřoval k politickému boji v místě, kde má chalupu, a soudce, který předčasně pustil vražedkyni Barboru Orlovou z ústavní do ambulantní léčby.