Radlice, nástav
by a podvozky některých zimních sypačů Tatra, které používají vysočinští silničáři, jsou na vozidlech technicky nevhodně řešeny a uspořádány. Situace je tak vážná, že část sypačů dokonce nemůže vyjíždět na silnice. Všechny tímto problémem ohrožené tatry tak musejí na kontrolu. Sjízdnost silnic Vysočiny tak nyní udržují především vozidla Iveco 
a mercedesy.

„U některých tater bylo přijato opatření, že nebudou vůbec vyjíždět. Jiné budou vyjíždět bez přední radlice a budou sloužit pouze k posypu vozovky. Když bude třeba plužit, pojede traktor," popisuje stav náměstek hejtmana pro dopravu Libor Joukl.

Speciální nákladní automobily značky Tatra 815 (sypače) musí na mimořádné kontrolní převážení hmotnosti, zda 
s nákladem i bez nákladu splňují údaje výrobce v technickém průkazu. „V tuto chvíli bylo zkontrolováno jedenáct vozů. Neprošlo osm z osmi náhodně kontrolovaných tater," uvedl minulý týden Joukl.

Vozidla cestáři postupně stahují z údržby silnic a posílají na kontrolní vážení.

První varovné výsledky

Cestáři už ohlásili vedení Kraje Vysočina předběžné výsledky. Například jeden z kontrolovaných prázdných sypačů Tatra 815 se zdviženou radlicí překračuje o více než tunu nejvyšší povolenou zátěž na přední nápravu. Naložená tatra se zdviženou radlicí pak překračuje povolené údaje 
o zátěži na přední nápravě 
o více než dvě tuny.

Krajští cestáři si také nechali vypracovat znalecký posudek od Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. „Z hlediska poskytování jakýchkoli informací týkajících se předmětných posudků jsme vázáni mlčenlivostí," sdělil k výsledkům zkoumání děkan fakulty Ivo Drahotský. Pouze naznačil, že šlo o posudky pro vysočinskou krajskou správu a údržbu silnic.

V posudku má však být mimo jiné uvedeno, že vozidlo Tatra 815, vybavené příslušenstvím pro zimní údržbu silnic a se zdviženou radlicí, již samo o sobě překračuje největší povolenou hmotnost na přední nápravu. Tento stav 
se u některých ještě zhorší 
po naložení posypovým materiálem. Přední náprava je přetížena i když u naloženého vozidla je radlice spuštěna dolů a většina hmotnosti radlice je přenášena na vozovku přes kola radlice.

Náměstek Joukl: Tatry na kontrolu!

Znalecké posudky, ze kterých vyplývá nevyhovující stav části těchto vozidel zejména 
z hlediska nevhodného uspořádání či technického řešení nástaveb, se dostala na pořad jednání prosincové rady kraje. Zároveň šla z Vysočiny okamžitá výstraha do ostatních krajů České republiky.

Tam však zatím tento problém neřeší. „Správa silnic Moravskoslezského kraje jako uživatel vozidel Tatra 815 v běžné a zimní údržbě silnic nezaznamenala zásadní problémy, které byly naznačeny ve zprávě z Kraje Vysočina 
a které by zásadním způsobem bránily technologickému využití těchto vozidel," sdělila mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Výrobce: Podvozek je spolehlivý

Podle kopřivnické automobilky Tatra koncepce podvozku kopřivnické automobilky 
s centrální nosnou rourou zajišťuje nejvyšší možnou odolnost i průchodivost v obtížných podmínkách.

„Podvozky Tatra běžně nesou i těžké nástavby jako vrtné soupravy či zbraňové systémy. Není důvod, aby neunesly radlici pro komunální sypač, pokud se provozovatel vozidla řídí příručkou od dodavatele," uvedl mluvčí automobilky Andrej Čírtek.

V případě problematických tatrovek vysočinských cestářů nástavby dělala společnost Korbit z Jičína. „Obecně platí, že odpovědnost za dodržení specifikace, co naložit na podvozek, má nástavbář. Tatra pouze stanovuje podmínky, co unese podvozek. Tyto podmínky staviteli nástavby dodává," sdělil mluvčí Tatry.

Problémy se předpokládají hlavně u tatrovek, pořízených mezi roky 2006 až 2009. Každé jednotlivé vozidlo musí 
nyní odborná komise cestářů posoudit a rozhodnout co dál. Prověrka přední nápravy 
a kontrola hmotnosti se týká celkem asi osmdesáti sypačů.

Současné nejmodernější tatrovky uvezou na přední nápravě bez problémů i deset tun.

Náměstek: Vozidla se budou kontrolovat do konce ledna

O problémech se sypači Tatra je už informován náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Jak Kraj Vysočina zjistil, že jsou se sypači problémy?
Tím jak vznikla spíše 
mediální kauza s dalším nákupem nových sypačů (Iveco – pozn. red.), se prověřovala situace kolem zadávání 
veřejných zakázek. Nechali jsme prověřit výběrová řízení od let 2006 do dneška.

Co se kontrolovalo?
Kontrolovala se zadávací dokumentace a výsledek. Mimo jiné bylo v zadávacích podmínkách maximální přípustné zatížení přední nebo zadní nápravy. Správa silnic nechala prověřit vzorek vozidel z jednotlivých dodávek.

Kontrolovaly se všechny typy sypačů?
Cestáři nechali zvážit jak vozy Iveco, tak mercedesy 
a tatry. S mercedesy a vozy Iveco nebyl problém. U tater ano, osm z osmi vozidel neprošlo. Šlo o přetížení přední nápravy a v některých případech i zadní nápravy.

Kdy docházelo k přetížení?
U některých vozidel Tatra už ve chvíli, kdy vozidlo bylo prázdné. Šlo o výrazné přetížení mnohdy o dvacet až pětadvacet procent. Ve chvíli, kdy do nástavby byl nasypán posypový materiál, tak docházelo k přetížení zadní nápravy.

Co se dělo po zjištění problémů?
Správa a údržba silnic nám to oznámila jako nález. Dostalo se to na dopravní komisi 
i na prosincovou radu kraje. 
U některých tater bylo přijato opatření, že nebudou vůbec vyjíždět, jiné budou vyjíždět bez přední radlice, takže budou sloužit pouze k posypu vozovky. Když bude třeba plužit, pojede traktor.

Jaká je celková situace vozového parku sypačů?
Před šesti lety to bylo asi dvě stě vozidel Tatra. Dnes máme vozidel asi sto padesát. Jezdíme sto devatenáct okruhů při údržbě. Cílový stav je mít dvacet vozidel v rezervě, protože každé vozidlo musí do někdy servisu. Máme 63 vozidel Iveco, které vyhovují,
a také jedenáct vyhovujících mercedesů. Zbytek jsou tatry.

Co se bude dít dál?
Tatry půjdou na zvážení. Některá auta jezdí dál, jen třeba bez radlice. Ke každému vozidlu bude přistupováno individuálně. Probíhají i jednání s Tatrou jako výrobcem.

Jakým způsobem se dá problém vyřešit?
Věci jsou řešitelné více způsoby. Některé tatry jezdí zatím bez pluhů, některé vozí méně posypu v nástavbě. Místo velkých šípových pluhů budou třeba vozit menší pluhy. Ale s menšími pluhy je nemůžeme poslat do sněhových jazyků. Neprohrnuly by to.

Co letošní zima?
Správa a údržba silnic musela přijmout taková opatření, aby neporušovala podmínky dané zákonem o provozu na pozemních komunikacích.Vozidla musí na kontrolu, zda zatížení náprav odpovídá údaji v technickém průkazu.

Jak dlouho bude trvat kontrola?
Asi do konce ledna. Záleží na vyjádření dodavatelů vozidel a nástaveb, zda a za kolik to dokážou upravit. Musí se posoudit, jestli se to vyplatí.

Dá se odhadnout, kolik bude stát finanční řešení situace?
Nedá. Mohou to obecně být i miliony nebo desítky milionů. V tuto chvíli to nevím. Předběžný odhad ceny přední nápravy je asi čtyři sta tisíc plus montáž. Výrobce zatím neřekl, zda je vždy technicky možná výměna u všech vozů. Může to celkově stát i šest set nebo osm set tisíc za opravené auto. Někdy je vhodnější vzhledem ke stáří vozidlo vyřadit. Nový sypač je cenově až pět milionů.

Jsou sypače v záruce?
Už ne.

Doteď jezdily sypače spolehlivě?
Mohlo dojít k tomu, že poruchy nikdo nespojoval s přetěžováním vozidel. Záleží i na technických záznamech o poruchách. Asi by se ale vědělo, kdyby přetížení vozidla bylo příčinou dopravní nehody. 
To by se zjistilo.

MIROSLAV MAREŠ