Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost Dafe – plast Jihlava koordinovala s konkurencí v roce 2012 nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku v Libereckém kraji. Šlo o výměnu otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. „Cílem této nezákonné spolupráce bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost Sulko,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. ÚOHS udělil polenské firmě pokutu téměř pět milionů korun.

Proti tomuto tvrzení se ale Dafe – plast Jihlava důrazně ohrazuje. „Závěry Úřadu o údajném zapojení společnosti Dafe – plast Jihlava jsou v tomto směru zcela nepodložené a jsou činěny bez jakýchkoliv relevantních důkazů a opory ve zjištěném skutkovém stavu věci,“ uvedl ředitel společnosti Jiří Fejta.

ÚOHS při analyzování položkových rozpočtů nabídek zjistil, že mezi cenami jednotlivých uchazečů existuje určitý cenový vzorec. „Všechny nabídky přitom vykazovaly i obdobné chyby v součtech a chyby grafické,“ řekl Rafaj. Analýzu však podle Fejty provedl ÚOHS bez předchozího odborného posouzení ze strany znalce nebo jiných odborných osob. Dafe – plast Jihlava proto analýzu odmítá a v řízení ji napadá konkrétními výhradami a skutečnostmi.

Rozhodnutí úřadu není pravomocné a polenská firma využila možnosti podat proti němu rozklad. „V případě potřeby jsme připraveni se dále bránit i podáním žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ke Krajskému soudu v Brně,“ dodal Fejta.

Ilustrační foto.
Dálnice z Jihlavy do Měřína bude nejspíše několik měsíců bez poplatku