Na zápas do Jihlavy mohou totiž přijet také radikální fanoušci, kteří by se mohli při cestě na zápas a v jeho průběhu dopouštět výtržností a trestné činnosti.

„V souvislosti s utkáním může hrozit riziko narušení veřejného pořádku. Před zápasem jsme pečlivě vyhodnotili všechny dostupné informace a předchozí zkušenosti s fanoušky klubu a poté jsme připravili bezpečnostní opatření, do kterého bude nasazen adekvátní počet policistů," uvedl policista Ale Indra.

Prioritou policistů bude dohlížet před konáním zápasu na bezproblémový příchod fanoušků pražského celku do sektoru hostí na stadionu. V lokalitě kolem fotbalového stadionu je jejich prvořadým úkolem zabezpečit bezpečnost a veřejný pořádek. Zasáhnou i v případě, že dojde k výtržnostem na stadionu, které nebude schopen pořadatel sám zvládnout.

Důležitým úkolem policistů bude zamezit páchání přestupků a trestných činů i během a po skončení utkání. Budou monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách fanoušků a budou se snažit zabránit jejich případnému střetu.

Do opatření budou nasazeni kromě hlídek pořádkové policie i dopravní policisté. Ti budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu v nejbližším okolí stadionu. V případě potřeby budou hlídky regulovat dopravu v místě, kde by došlo k nějakým dopravním komplikacím. Důležitá bude regulace dopravy při průjezdu vozidel ulicemi Jiráskova a Hamerníkova.

Do policejního opatření budou nasazeni také členové antikonfliktního týmu.