Řidič kamionu jedoucí s vozem ve směru na Prahu zastavil na parkovišti na 111. kilometru dálnice D1. Poté oslovil obsluhu tamní čerpací stanice s tím, že má zřejmě pod plachtou návěsu nějaké lidi. Ta následně zavolala policisty z dálničního oddělení ve Velkém Beranově. „Již při prvotním ohledání tahače bylo zřejmé, že uvnitř návěsu se skutečně nachází osoby nezjištěné totožnosti. Navíc bylo viditelné, že je porušeno lanko pro umístění celní plomby, které zajišťuje celý obvod návěsu. Lanko bylo přerušeno v prostoru pravé zadní hrany návěsu, za celní plombou. Ve stejném místě bylo lanko provizorně spojeno. Cizinci se zřejmě po přestřižení lanka dostali do prostor ložné plochy návěsu na dosud nezjištěném území,“ popsala Čírtková.

Za doprovodu policistů byl poté nákladní vůz převezen do areálu Celního úřadu pro Kraj Vysočinu ve Stříteži, kde policisté důkladně prohledali náklad. „Policisté odstranili plombu a celý návěs za součinnosti příslušníků Celní správy prohledali. Uvnitř návěsu se nacházeli tři muži. Tito u sebe neměli žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost a oprávněnost legálního pobytu na území České republiky,“ sdělila policejní mluvčí.

Všechny tři muže policisté zajistili a převezli na pracoviště odboru cizinecké policie ke zjištění totožnosti. „U jednoho cizince jsme při osobní prohlídce nalezli kartičku dokladující jeho pobyt v záchytném zařízení cizinců v Srbsku. Policisté zajistili a předvedli k podání vysvětlení také devětatřicetiletého řidiče srbského kamionu. Současně zjišťovali trasu, po které jízdní souprava do České republiky přicestovala. Tahač s návěsem jel ze Srbska a jeho cílovou zemí byla Belgie. V návěsu byly naloženy dřevěné kůly a zhruba půl metru pod horní plachtou návěsu byl volný prostor, kterého běženci využili jako úkrytu. Policisté prověřováním prokázali, že řidič překročil státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. V rámci důkladného šetření policisté zjistili, že řidič kamionu o tom, že se v návěsu vyskytují tři cizinci, nevěděl,“ řekla Čírtková.

Dalším šetřením policisté za pomoci tlumočníka zjistili, že jeden z migrantů je státním občanem Indie a dva zbývající muži jsou státními příslušníky Afghánistánu.

„Dva cizinci budou eskortováni na bývalý hraniční přechod se Slovenskou republikou, kde budou v rámci readmisního řízení předáni kolegům ze Slovenské republiky. Jeden cizinec – státní příslušník Afghánistánu byl zajištěn a umístěn v Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, neboť je důvodné podezření, že se jedná o cizince, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal,“ doplnila Čírtková.