Na jihlavské protialkoholní záchytné stanici, jež slouží pro celý Kraj Vysočina, za první čtvrtletí letošního roku napočítali 291 „nocležníků" – 271 mužů a 20 žen. Opakovaně se na záchytné stanici objevilo 121 lidí, jedna z osob byla v Jihlavě zadržena už čtyřiasedmdesátkrát!

„V celkové statistice nejsou zahrnuty záchyty lidí, které 
k nám nakonec policie nedovezla, nebo námi odmítnuté osoby přivezené k záchytu. Důvody k nezachycení osob jsou buď velmi nízká či nulová hladina alkoholu," uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které protialkoholní záchytnou stanici provozují. „Nízkou hladinou se rozumí množství alkoholu pod jedno procento a dále jsou to osoby, které nejeví známky požití alkoholu, a není tak důvod, aby je lékař přijal na záchytku," dodal Málek.

Protialkoholní záchytná stanice, která má osm místností, přijímá pouze osoby starší patnácti let. Nejmladšímu letošnímu zachycenému bylo osmnáct let, nejstarší byl šestasedmdesátiletý senior.

Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kategorii 41 až 50 let – celkem 73. Průměrný věk zachycených činil 42 let. Nejvíce osob, které v prvním čtvrtletí na záchytce skončily, bylo z Třebíčska – 72; z Jihlavska jich bylo 69. Na protialkoholní stanici „přenocovalo" i čtrnáct cizinců: dvanáct Slováků, jeden Ukrajinec a jeden Polák.

A jaké byly nejčastější důvody pro přijetí na záchytku? Ohrožení vlastního života 
a zdraví – 136 případů, veřejné pohoršení – 33 případů, násilí vůči rodinným příslušníkům, fyzické i slovní napadení (21) 
a násilí vůči jiným osobám (20).