Na straně žalobce zasedl majitel společnosti TTS a předseda Okresní hospodářské komory Richard Horký, žalovaným je člen zastupitelstva města Jaromír Barák (Třebíč Občanům!). Richard Horký zažaloval Jaromíra Baráka za jeho výroky na schůzi zastupitelů v květnu 2015. Barák mimo jiné pronesl, že Horký ovládá městskou radu a chce ovládat i zastupitelstvo. Podnikatel Baráka zažaloval a požadoval půlmilionové zadostiučinění. Později část žaloby stáhl. Nyní žádá odškodné 50 tisíc korun a omluvu za zmíněný výrok.

„Byla to poslední kapka v řetězci útoků žalovaného proti žalobci. Na nenávisti proti němu založil svoji politickou kariéru. Žalobce staví do role kmotra," horlil před soudem advokát Horkého Jan Rytíř. „Můj klient je vážený podnikatel. Jeho společnosti odvádí na daních stovky milionů. Úspěch vyžaduje úctu, ne urážky," pronesl advokát a navrhl Jaromíru Barákovi smírné řešení: „Stačí, kdyby se podíval do očí a řekl: Přestřelil jsem." To ale protistrana jednoznačně odmítla.

„Žaloba je přeexponovaná. Obžalovaný nevybočil z mantinelů, které jsou považovány za dovolené," reagoval právní zástupce Jaromíra Baráka Jiří Gottweis. „Žalobu vnímám jako pokus nasadit panu Barákovi náhubek a získat výhody touto cestou," dodal.

Zmíněným výrokem Jaromír Barák na zasedání zastupitelstva reagoval na předchozí sled událostí. Barák byl členem kontrolní skupiny, která měla prověřit nakládání s městskými dotacemi do plaveckého areálu Laguna. (Areál provozovala v té době zčásti Horkého TTS, pozn. red.) Na schůzi zastupitelů byl přítomen i Richard Horký a označil Jaromíra Baráka za podjatého vůči jeho osobě. Zastupitelé poté kontrolu odsunuli. Záznam ze zasedání zastupitelstva hodlá soudkyně Petra Rutarová na příštím jednání přehrát. Žalující stranu soudkyně vyzvala, aby do příště odpověděla na otázku, jaká konkrétní újma na osobnostních právech jí byla způsobena. Jednání bude pokračovat v únoru.