Oběma hrozily dva roky až osm let vězení. Soudce Zdeněk Chalupa zastavil stíhání začátkem března. Špelda to považuje za nešťastné a neodpovídající důkazní situaci. Joukl se stížnosti diví, Míka se nevyjádřil.

Pro zastavení trestního stíhání podle Špeldy není důvod. „Důkazní situace rozhodně není tak jednoznačná, jak je uvedeno 
v usnesení soudu. Je to jeden z nejsložitějších spisů, který jsem kdy dělal. Všechny důkazy je třeba nejprve provést a následně hodnotit, a ne je hodnotit bez provedení hlavního líčení," řekl státní zástupce Špelda.

Nákup 28 sypačů Iveco pro krajskou správu a údržbu silnic na Vysočině vyšetřoval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Podle jeho závěrů byla zakázka předražena o 33 milionů korun. Tato škoda byla podle žalobce stanovena jako rozdíl mezi cenou podle uzavřené kupní smlouvy 
a cenou obvyklou za jednotlivé části dodávky.

OBVINĚNÍ MĚLO
BÝT ÚČELOVÉ

„Postupu státního zástupce se divím, jestliže soud už jednou rozhodl," řekl včera Joukl. Už dříve prohlásil, že soudce Chalupa je prvním člověkem, který se na případ podíval se zdravým rozumem a posuzoval ho podle práva. Obvinění podle něj bylo účelové. „Proti znaleckému posudku policie, který měl maximálně deset stránek, jsem předložil posudek Ústavu soudního inženýrství, kde šest soudních znalců na to dalo kulaté razítko, a ani to podle policie nebylo v pořádku," uvedl už dříve Joukl.

Podle žalobce je z odůvodnění napadeného usnesení zcela zřejmé, že stojí pouze na formálním výkladu zákona o veřejných zakázkách a zcela nekriticky přejímá obhajobu obviněných. „Zcela opominuto zůstává obrovské množství důkazů, které byly v průběhu přípravného trestního řízení opatřeny, a s nimiž se soud nijak nevypořádal, ačkoliv jde mnohdy o velmi závažné skutečnosti, které svědčí o vině obviněných," dodal Špelda.

Státní zástupce Kamil Špelda podal stížnost ke Krajskému soudu v Brně. Podle Špeldy je prozatím takzvaně blanketní, to je neobsahující odůvodnění, které bude zpracováno ještě dodatečně. Odvolací soud stížnost buď zamítne 
a usnesení o zastavení trestního stíhání nabude právní moci, nebo ji uzná jako oprávněnou, usnesení soudu zruší a nařídí, aby ve věci soud znovu jednal 
a rozhodl.