Chotěboř – Do nepříjemné situace se dostala paní Ludmila, která si koupila domek 
v Chotěboři na Havlíčko᠆brodsku. Jak časem zjistila, původní majitel nejen že se 
z domku neodhlásil, navíc 
do poštovní schránky paní Ludmily začaly přicházet výzvy od exekutorů.

„Kde si mohu ověřit, že člověk, jenž bydlel před námi 
v domě, který jsme koupili, nemá hlášené trvalé bydliště stále na staré, tedy na naší adrese? Situace došla až tak daleko, že k nám na něj chodila nejen normální korespondence, ale nyní máme ve schránce i výzvy z exekutorských úřadů," postěžovala si paní Ludmila. Exekutoři zřejmě berou informace z Centrální evidence obyvatel, kam obyčejný občan nemá přístup.

„Kdo je hlášen na adrese majitele nemovitosti, si může ověřit majitel nemovitosti na evidenci obyvatel po předložení občanského průkazu 
a originálu výpisu z katastru nemovitostí, případně jiného dokladu, kterým prokážete vlastnictví příslušné nemovitosti," informovali paní Ludmilu zaměstnanci referátu evidence obyvatel městského úřadu v Chotěboři. 
V případě požadavku na písemné sdělení hlášených osob v nemovitosti uhradí žadatel poplatek 50 korun za každou, a to i započatou stránku.

Podle havlíčkobrodského soudního exekutora Stanislava Moláka je ale v tomto případě třeba ze strany nového majitele podniknout určité důležité kroky a vyhnout se tak nepříjemnostem. „V takovém případě je třeba zajít 
na obec na evidenci obyvatel a zjistit, kdo je na příslušné adrese hlášen k trvalému pobytu, a nechat jej vypsat na ohlašovnu, když už tam nebydlí," uvedl Molák.

„Zároveň ať si nový majitel výrazně označí svou poštovní schránku a tu původního majitele takzvaně odoznačí, pošta by to měla reflektovat," pokračoval soudní exekutor. Stejně tak je nutné podle Stanislava Moláka nakládat s korespondencí od exekučního úřadu, tedy rozhodně ji neházet do koše. „Zásilky a výzvy vhozené do schránky nechť  nový majitel vrátí zpět na poštu, nebo je podle odesílatele může i poslat zpět na exekutorský úřad a připsat jim tam, že tam adresát nebydlí a odstěhoval se," doporučil Molák.

Žádné sepisování

Vyloučeno v tomto případě není, že by exekutoři mohli nového majitele nemovitosti navštívit i osobně. „Exekutoři mohou teoreticky přijít, ale nic by sepisovat neměli. Ať má nová majitelka nachystanou po ruce kupní smlouvu, a pokud má z možné návštěvy exekutorů obavy, tak ať viditelně někam do vstupu vylepí informaci, že osoba XY tam již nebydlí, dům prodala novému vlastníkovi dne toho a toho, s kontaktem na nového vlastníka," upozornil Molák.

Toto viditelné oznámení by mělo exekutory hned upozornit, kdyby se do domku paní Ludmily skutečně dostavili, že hledaná osoba na daném místě již nebydlí. Jinak i soudní exekutoři vycházejí při pátrání po dlužnících z údajů 
v centrální evidenci obyvatel.

Podle Moláka na tom není nic neobvyklého, že dlužníci za sebou, obrazně řečeno, zametají stopy. „To, že se někdo odstěhuje, zmizí a nechá si zapsanou původní adresu, se děje dnes a denně. Dalších zhruba pětadvacet procent dlužníků zkouší opačné triky. Nechají si vypsat trvalé bydliště na obecní ohlašovnu  a dál vesele bydlí tam, kde doposud. Ovšem exekutor tyto dlužníky někde dostihnout a najít musí," dodal Molák. Proto častokrát exekutor úmyslně hledá i na bývalých adresách dlužníků, byť je to novým majitelům mnohdy nepříjemné.