Školní část maturit pak začne 10. června. Podle šéfa resortu se tím dodržely všechny zákonné i hygienické podmínky. Ministerstvo se drží harmonogramu, který vyhlásilo 14. dubna. Školy se totiž otevřou už 11. května. Žáci posledních ročníků SŠ mohou od tohoto data kontaktně konzultovat se svými učiteli, přičemž jich nesmí být ve skupině víc než patnáct.

Letošní zkouška dospělosti se výrazně mění v tom, že maturanti nebudou psát slohové práce z češtiny a cizího jazyka. Hodnoceni budou jen za didaktické testy a ústní projev.

Bez roušek

Maturity a přijímačky - InfografikaZdroj: DeníkPraktická část maturitní zkoušky na odborných školách může proběhnout už v květnu, ale ministr Plaga doporučuje ponechat žákům dostatečný čas na přípravu. „Při letošní maturitě se nebude nijak slevovat na obtížnosti, bude srovnatelná s ostatními ročníky,“ sdělil Plaga. Zdůraznil, že při psaní testů ani při ústní zkoušce žáci nebudou muset nosit roušky, pokud dodrží požadované dvoumetrové odstupy.

Podle Plagy jsou také liché obavy ze zvýhodnění slovenských studentů při přijímacím řízení na vysoké školy. Slováci totiž letos nematurují, na vysvědčení budou mít průměr známek z posledních tří pololetí. Budou tak mít víc času na přípravu. „Vysoké školy jsou autonomní, mohou tedy svoje řízení upravit a uchazeče různě bonifikovat. Termíny přijímacích zkoušek vyhlásí s 15denním předstihem. Řada z nich používá testy studijních předpokladů, kde příprava na konkrétní obor nehraje až takovou roli,“ konstatoval ministr. Iniciativa Férové přijímačky požaduje, aby byl termín přijímaček s ohledem na červnový termín maturitní zkoušky posunut, nebo známky nahrazeny bodovým ohodnocením.

Na testy u přijímaček bude víc času

Složitější situaci řeší žáci, kteří se hlásí na čtyřleté maturitní obory nebo víceletá gymnázia. Ti první budou jednotnou přijímací zkoušku skládat 8. června, druzí o den později. Letos budou mít jediný pokus.

Zatímco deváťáci se od 11. května mohou připravovat ve škole se svými pedagogy, zájemci o šestiletá a osmiletá gymnázia, kde je největší převis uchazečů, tuto možnost mít nebudou. Mohou si ale češtinu a matematiku procvičovat pomocí úloh, které zpřístupnil Cermat pod názvem Přijímačky bez obav. K dispozici jsou i výuková videa na YouTube.

„Vyšli jsme těmto žákům vstříc aspoň v tom, že čas na test z matematiky prodlužujeme o 15 minut, na češtinu o deset,“ řekl Robert Plaga.