Je středa krátce po jedenácté hodině dopoledne, když s ředitelkou Obchodní akademie v Českých Budějovicích Lenkou Kubátovou míříme do její kanceláře. Místo dusotu žáků na chodbě slyšíme ale zvuky sbíječek řemeslníků. V posledních letech se tu totiž díky dotacím z fondů Evropské unie a finanční podpoře ze strany Jihočeského kraje pořád něco děje a ani letošní rok není výjimkou.

Zdroj: MMR

„Jsem ráda, že nemusím přemýšlet, odkud bychom prostředky získávali, kdyby nebyly dotační programy,“ řekla Lenka Kubátová. Dodala, že v současné době zde probíhají stavební práce, které mají za cíl snížit energetickou náročnost budovy. Projekt je financován z operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 6,3 milionu korun. Dalších 9,3 milionu korun obdrží škola z rozpočtu Jihočeského kraje.

Škola se mění před očima 

Střední škola, kde v historické části přivítali první žáky už na začátku 20. století a v novodobé části v 80. letech minulého století, se mění před očima. Úplně první projekt, na který Lenka Kubátová coby ředitelka střední školy v roce 2017 dohlížela, se týkal vybudování bezbariérového přístupu do budovy.

Podzemní komplex Arado v Polsku
Vojenská podzemní tajemství v pohraničí ožila. Budí úžas i strach

„Nastupovala jsem do funkce po dokončení rekonstrukce výtahu, který nebyl původně určený pro osoby. Nový výtah otevřel možnost jeho využití pro tělesně handicapované studenty. Se zajištěním bezbariérového přístupu pomohla nadace společnosti ČEZ. Získali jsme tehdy půl milionu korun na vybudování dvou ramp a zdvihací plošiny,“ přiblížila jednu ze zásadních proměn školy.

Za poslední roky došlo ale také na výměnu vodovodního potrubí, nové podoby se dočkalo i sociální zázemí. „Letos nás čeká výměna ležatých rozvodů, postupně se mění prostory chodeb,“ poukázala ředitelka obchodní akademie na další z prací. Od roku 2017 byly uvedené akce financovány z prostředků Jihočeského kraje ve výši osm milionů korun.

Nejen zajímavější výuka jazyků 

Velkou změnu do výuky přinesla dle jejích slov modernizace výuky cizích jazyků, k níž došlo v letech 2014 až 2015 díky dotaci EU v hodnotě 3,1 milionu korun a za přispění Jihočeského kraje ve výši půl milionu korun.

„Dvě kmenové učebny jsme přebudovali na učebny jazykové. Vybaveny byly digitální jazykovou laboratoří Robotel. V každé učebně je tak dvacet pracovišť, která umožňují individuální výuku jazyků přizpůsobenou potřebám každého žáka, využití aktivizujících vyučovacích metod,“ řekla Lenka Kubátová s tím, že software neustále aktualizují. Naposledy v letošním roce, což také pomohlo při distanční výuce žáků.

Cizích jazyků se dotkl i projekt Rozvoj a modernizace ICT v roce 2018, na který škola čerpala dotaci ve výši 4,5 milionu korun. Dotace EU činila přes4 miliony korun a prostředky Jihočeského kraje půl milionu korun. „Tento projekt umožnil zmodernizovat výuku tak, aby byla kvalitnější a efektivnější. Do tří odborných učeben jsme si pořídili 56 počítačových sestav, 35 tabletů, tři učebny jsme zmodernizovali pomocí dvou interaktivních displejů a jednoho projektoru, posílili jsme datovou síť k zajištění rychlejšího a lepšího připojení k internetu ve všech prostorách školy,“ řekla Lenka Kubátová.

Výroba těstovin Pasta Fidli v Mníšku pod Brdy
Těstovinové království žije i přes covid dál. Stačí mu sto metrů čtverečních

Dobře jsou si na obchodní akademii vědomi, že kvalitní vzdělávání nelze zajistit pouze financováním informačních technologií. Nemalé peníze zde věnují na zlepšení samotné výuky žáků nebo profesní rozvoj zaměstnanců. Daří se jim to díky projektům MŠMT, tzv. Šablonám.

„MŠMT umožňuje v rámci těchto projektů financovat například činnost koordinátora pro spolupráci se zaměstnavateli, kariérového poradce, výuku metodou CLIL, spolupráci a sdílení pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Jedná se o časově náročnou práci, kterou je potřeba finančně ohodnotit. Výše našich nenárokových složek platu by tyto potřeby nepokryla. Zapojení do projektů nám umožňuje i neméně důležitý nákup učebních pomůcek,“ vysvětlovala Lenka Kubátová.

Projekt v číslech: Obchodní akademie, České BudějoviceProjekt v číslech: Obchodní akademie, České BudějoviceZdroj: MMR

„Financování uvedených aktivit, které nám naši činnost zefektivňuje a umožňuje lépe motivovat žáky ve výuce, nám při vzdělávání velice pomáhá,“ dodala.

Do budoucna se chtějí zaměřit na historickou budovu, ve které se nachází tělocvična, a dále na zázemí pro učitele. „Nevím, jak dlouho nám to bude trvat, uvidíme. Z našich prostředků bychom chtěli financovat projektovou dokumentaci,“ řekla na závěr.

Ředitelka Lenka Kubátová: Nyní je pro nás prioritou návrat k prezenční výuce

V říjnu tomu bude pět let, co Lenka Kubátová usedla do křesla ředitelky Obchodní akademie v Českých Budějovicích. V současné době tuto školu navštěvuje 325 studentůve 12 třídách, kteří se vzdělávají v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum. Škola v posledních letech opakovaně čerpala dotacez fondů EU a k jejichvyužívání vede rovněžsvé studenty.

Lenka KubátováLenka KubátováZdroj: Deník/Klára SkálováNa konci května byly ve vaší škole místo studentů slyšet sbíječky řemeslníků. Kde byli studenti?
Většina z nich je na distanční výuce, pouze žáci třetích ročníků vykonávajína škole v malých skupinkách praxi, a to vždy ve středu a ve čtvrtek. Nahradili jsme tak běžnou odbornou praxi vykonávanou u zaměstnavatelů. Podařilo se nám vytvořit pro žáky zadání, která vycházejí ze situací běžných v ekonomické praxi. Zadané úkoly řeší žáci ve škole a následně i doma. Někteří se účastní skupinových konzultací.

Studenty čekají maturity. Chystáte speciální opatření?
Ústní část maturit začíná 7. června a režim bude stejný jako v minulých letech, kdy máme speciální rozvrh. Studenti se budou navíc muset podle pokynů z Ministerstvazdravotnictví a Ministerstva školství testovat. Platit budou i nadále hygienická opatření, jež jsme zavedli už loni na jaře, to znamená, že studenti i učitelé budou mít k dispozici teplou vodu, tekuté mýdlo, papírové ručníky a dezinfekci na ruce.

Nechybějí vám žáci?
Vzhledem k tomu, kolik je navíc práce s organizováním distanční výuky, testováním, několikrát očekávanou přípravou návratu k prezenční výuce, tak na nějaké stýskání nebyl moc čas. Loni na jaře jsme byli rádi, že studenti přistoupili na mikrofony, a letos na jaře jsme začali více dbát na používání kamer ze strany žáků. Tím jsme se viděli častěji a s větším počtem žáků. Také proto stýskání nebylo tak veliké. Teď ale považujeme návrat k prezenční výuce za prio᠆ritu a přijímáme všechna potřebná opatření, aby byl návrat odměnou pro ty, kteří pracovali, a aby zatížil ty, kteří pracovali méně, ale i přesto chtěli do školy přijít.

Brněnská vila Tugendhat
Vila Tugendhat oslavila 90 let. Jedno milionové tajemství střeží dodnes

Když už jsme u toho, jaký to byl pro vás rok?
Tento rok byl organizačně velmi náročný. Neustále jsme četli nějaké pokyny, vyhodnocovali, co to pro nás znamená, takže než jsme se dostali k samotné práci, nějaký čas to zabralo. Na druhou stranu mám radost, že se nám dařilo přijímat, řekla bych, opatření pro různé varianty, která nám i při všech změnách pokynů fungovala. Teď jsme, myslím, v nejhorší části roku, ale ne proto, že se konají jednotné přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, ale proto, že těch změn už proběhlo tolik a další přichází.

Není možné se rychle zorientovat v tom, co v tuto chvíli platí. V uplynulých dnech jsme dostali pokyny, které už ale za pár dnů neplatily. Každý pokyn vyžaduje nějaké zhodnocení a nové rozhodnutí. Teď jsem se na pedagogické radě, kdy jsme uzavírali klasifikaci žáků čtvrtého ročníku, omlouvala svým kolegům za to, že někdy naše rozhodnutí vypadají roztržitě a chaoticky. Toto není stěžování. Je tady nějaká situace, na kterou se musí reagovat. Takže, takový to byl a ještě je tento školní rok.

Přece jen ten rok ale nebyl úplně špatný. Slavili jste jeden úspěch. Přiblížíte, jaký?
Také naše studenty vedeme k tomu, aby uměli žádat o dotace a čerpat peníze z evropských fondů. Projekt zpracovaný dvěma studenty třetího ročníku – Vítem Fyrbachem a Janem Kodadem – se zabývá modernizací naučné stezky. Pod názvem Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků byl v soutěži Navrhni projekt oceněn Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky jako čtvrtý nejlepší v celé zemi.

Nyní žáci ve spolupráci se školou usilují o jeho skutečnou realizaci. Projekt je zařazený do participativního rozpočtu města České Budějovice. V současné době čeká na sbírání podpory při hlasování. To začíná 1. června a zapojit se může každý z nás. Nebylto úspěch jediný, další uvádíme na našich webových stránkách.

Zdroj: MMR