„Utkali se v disciplínách balení zboží, vážení výrobků, práce na pokladně, paměťový test, cenovky, angličtina, zbožíznalství, obchodní provoz a ekonomie,“ řekl ředitel školy Pavel Caitaml. „Chceme vychovat šikovné prodavače a prodavačky a s klidným svědomím je poslat do praxe, aby s nimi zákazníci byli spokojeni,“ dodal ředitel. 

Nejlépe si vedli: 

I. ročník:
1. - Marek Caha, OA,VOŠ zdravotnická a SZŠ, SOŠ a jazyková škola, Jihlava
2. - Nikola Krusberská, SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava
3. - Daniela Zapletalová, SŠ, Brno, Charbulova

II. ročník:
1. - Roman Žurek, SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim
2. - Karolína Ležanská, SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk
3. - Jiřina Bořkovcová, Integrovaná SŠ, Slaný

III. ročník:
1. - Dominik Číž, SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava
2. - Monika Moravanská, SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk
3. - Aneta Srbová, SŠ obchodní, Kolín