Zatímco cyklisté vyčítají řidičům rychlou jízdu a telefonování při řízení, šoféři poukazují na časté vyjížďky na kole pod vlivem alkoholu, bezohledné křižování chodníku či neukazování paží při změně směru jízdy. Zástupci obou skupin však mají jedno společné – neznají dostatečně zákony a dopravní značení. Potvrdil to poslední průzkum iniciativy Dám respekt mezi kurýry společnosti Wolt.

Z něho vyplývá, že řidiči ani cyklisté často neznají rozdíl mezi cyklopruhem a cyklokoridorem. Jen třetina z dvou tisíc respondentů věděla, že větší ochranu má cyklista při jízdě v cyklopruhu. Šestnáct procent nedokázalo odpovědět.

V Česku chybí také infrastruktura pro cyklisty, tvrdí expert:

„Anketa Woltu nám přinesla řadu důležitých podnětů a nápadů, se kterými budeme dále pracovat. Pro osvětu jsou přichystaná videa, která se problematice věnují a budou k dispozici řidičům i cyklistům. Provází jimi atletka a influencerka Lucie Neumannová,“ uvedla spoluzakladatelka iniciativy Dám respekt Michaela Kreuzigerová.

Jedná se přitom o dlouhodobější problém. Téměř třetina dotazaných mladých řidičů totiž už před rokem v průzkumu agentury Kantar mylně uvedla, že cyklopruh je pouze doporučený prostor pro cyklisty, kteří jej nemusí využívat. U řidičů referentů (zaměstnanců, kteří v pracovní době využívají vozidlo, ale řízení není jejich hlavní pracovní náplň) takto špatně odpověděly dokonce téměř dvě pětiny.

Pomůckou je dělicí čára

Rozeznat cyklopruh, tedy vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, od cyklokoridoru je přitom jednoduché. Prvně jmenovaný je vždy označen příslušnou svislou dopravní značkou a na silnici symbolem kola. Kromě toho mívají cyklopruhy barevně odlišný povrch – ve většině případů červený a v případě, že v místě jsou, cyklisté je musí využít. Oproti tomu cyklokoridor je na silnici vyznačen pouze piktogramem cyklisty, pod nímž jsou dvě šipky.

Lucie Neumannová vysvětluje rozdíl mezi cyklopruhem a cyklokoridorem:

Lucie Neumannová vysvětluje rozdíl mezi cyklopruhem a cyklokoridorem. Edukativní videa mají pomoci zvýšit bezpečí na silnicích. | Video: Zdroj: Iniciativa Dám respekt

„Cyklokoridor pouze informuje řidiče o zvýšeném pohybu cyklistů. Cyklisté jej mohou využívat, ale nemusí. Při předjíždění cyklisty musí řidič dodržovat bezpečný odstup jeden a půl metru,“ vysvětlil dopravní odborník a předseda expertní rady Platformy Vize 0 Roman Budský.

Jestliže si řidič není jistý, stačí se podívat na silnici. „Pomůckou je dělicí čára. Ta vždy odděluje cyklopruh,“ dodal Budský.

Samovzdělávání 

Dovzdělávat řidiče a vůbec všechny účastníky provozu se snaží i Asociace autoškol České republiky spolu s ministerstvem dopravy. Využívají k tomu mimo jiné testovací otázky pro budoucí řidiče. Reagují nejen na legislativní změny na silnicích, ale jsou často tematicky zaměřené. V turistické sezoně mimo jiné i na nejzranitelnější účastníky silničního provozu - chodce. Ovšem zájemci se s nimi nemusí setkat pouze při testech. Ministerstvo dopravy je nechává přístupné na bezplatném portálu noveotazky.cz.

Jak rozeznat cyklopruh od cyklokoridoru? Odpovědi na nejčastější otázky najdete v tomto článku: 

„Naším cílem rozhodně není slovíčkařit a snažit se absolventy u závěrečného testu za každou cenu nachytat. Naopak chceme aby se řidiči sami vzdělávali. A to i ti, kteří již nějakou dobu vlastní řidičské oprávnění. Toto je jedna z možností. Všímáme si vznikajících diskusí u jednotlivých článků, kvízů. Lidé novinky řeší,“ sdělil Milan Janda z odboru agend řidičů ministerstva dopravy.

Na zmíněném portálu najdou zájemci také novinky v podobě interaktivních videí. Mohou si tak vyzkoušet řešení kritických situací, mezi které patří například i nečekané vjetí cyklisty na silnici, přímo z pohledu řidiče. „V reálném čase musí označit možná nebezpečí, po skončení aplikace vše vyhodnotí. Součástí hodnocení však není jen správnost vyhodnocení situace, ale také reakční rychlost,“ upozornil místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.

Obětí neubývá

Počet cyklistů usmrcených při nehodách se přitom v Česku zatím výrazně snížit nedaří. Jen v loňském roce se domů z projížďky nevrátilo 43 jezdců. To je spolu s rokem 2021 nejhorší bilance za posledních sedm let – v roce 2017 zemřelo při nehodách 44 lidí na kolech.

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně se cyklista může sám rozhodnout, zda pojede po cyklostezce:

„Cyklistů v silničním provozu přibývá, ať už jde o sport, či dopravu po městě. Aktivní pohyb na kole je pozitivním trendem, vyžaduje ale od motoristů i cyklistů samotných ohleduplnost a dodržování pravidel. Je důležité, aby cyklisté dávali správně přednost v křižovatkách, byli dobře vidět a nosili přilby. Řidiči aut na druhé straně mají zpomalit v místech, kde se cyklisté pohybují, pozorně sledovat v provozu i menší jednostopá vozidla a dodržovat bezpečný boční odstup od cyklisty,“ poznamenal vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.