Prodloužení je o čtyři měsíce, oficiálně je zdůvodněno pandemií koronaviru a nutnými konzultacemi se samosprávami. Podle původního plánu měly už v srpnu zhotovitelé – sdružení Sudop Praha a Egis Rail – dodat část plnění.

Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše bylo už při zadání jasné, že bude potřeba uskutečnit konzultace se samosprávami. „Série jednání se všemi starosty po trase byla plánována na jaro letošního roku. S ohledem na situaci okolo COVID-19 se však nemohla uskutečnit a pracovníci oddělení přípravy VRT objíždějí dotčené obce až nyní. Proto i vyhodnocení širších socioekonomických přínosů probíhá se zpožděním. Snaha neprodlužovat období zpracování studie zbytečně dlouho vedla k rozhodnutí o zařazení širších ekonomických přínosů do samostatné kapitoly bez přímé vazby na ekonomické hodnocení projektu,“ dodal Illiaš.

Podle dodatku dojde současně k rozšíření předmětu díla spočívající v návrhu propojení stávající železniční sítě s novou VRT v oblasti Brodku u Přerova. „Při uzavírání smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti byl předpoklad přímého připojení Olomouce z jižní strany (od Brna). Připojení ze severu (od Ostravy) se předpokládalo skrze sjezd do Prosenic, kde začíná pilotní úsek Prosenice – Ostrava-Svinov. Dále má být využita stávající trať (tzv. Dluhonická spojka). Studie nově prověřuje možnost budoucího prodloužení úseku z Prosenic až do Brodku u Přerova a zde přímého propojení ve směru Olomouc,“ dodal Illiaš.

Průlomová zakázka

Zakázka je na české železnici průlomová ze dvou důvodů: poprvé se nesoutěží jen na nejnižší cenu, ale americkou metodou Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), kde má cena váhu jen 30 a více se řeší kvalita nabídky.

Mezi Brnem a Přerovem bude trať na 200 kilometrů v hodině, plnohodnotná vysokorychlostní trať až na 300 kilometrů v hodině by pak měla vzniknout až v úseku mezi Přerovem a Ostravou, kterého se týká chystaná studie. Sdružení má dodat na konci podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov.