Bary a restaurace
Nově budou muset zavírat už v deset hodin večer namísto dosavadní půlnoci. Otevřít budou moci až v šest ráno. Do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Pokud si někdo vezme jídlo nebo pití s sebou a následně ho bude konzumovat na místě, bude nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry. To se netýká lidí, kteří spolu žijí v domácnosti.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula.
Nová opatření: Omezení akcí, hospod, barů. Školy Prymula zcela zavřít nechce

Výdejová okénka
Výdejová okénka a prodej mimo provozovnu stravovacích služeb mají z uzavírací dobu výjimku. To samé se týká i bufetů a jídelen na pracovištích, v nemocnicích a sociálních zařízeních.

Kina a divadla
U akcí konaných uvnitř je maximální kapacita 500 lidí, pokud nejsou rozděleni do sektorů. V areálech členěných na sektory je kapacita tisíc osob. Tedy pokud sedí. Do tohoto počtu se nezapočítají lidé, kteří se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li odděleni od účastníků. „Dopad na divadelní představení bude minimální, snad jen Národní divadlo má kapacitu takovou, že ho to postihne,“ uvedl ministr Roman Prymula. Pokud bude vnitřní akce pro stojící lidi, smí jich být maximálně deset.

Koncerty
Pokud se budou konat uvnitř, platí pro ně stejná pravidla jako pro filmová a divadelní představení. Pokud se budou konat venku, je u areálů členěných na sektory kapacita 2000 osob, u těch bez sektorů 1000 lidí. Opět se to týká sedících lidí. Pokud budou stát, je maximální kapacita padesát účastníků.

Hraniční kontrola na česko-slovenských hranicích.
Pravidla pro cestu na Slovensko jsou hotová: karanténa, testy, nařízení, výjimky

Sportovní utkání
Platí obdobná pravidla jako u ostatních venkovních a vnitřních akcí. Tedy na vnitřních sportovištích maximálně 500 sedících diváků, 1000, pokud je hlediště rozděleno na sektory. U venkovních sportovišť pak může být maximálně sedících 1000 diváků u nedělených hledišť. U hledišť se sektory pak maximálně 2000 sedících diváků. Podle ministra Prymuly nehraje roli velikost stadionu. U sportoviště s kapacitou 20 tisíc diváků také nemůže být více, protože by se při odchodu před stadionem stejně promísili a mohlo by dojít k nákaze.

Holičství a kadeřnictví
Oproti tomu, co zaznělo na tiskové konferenci, zůstávají podmínky v holičstvích a kadeřnictvích stejné jako doposud. To znamená, že by kadeřnice neměla pracovat, pokud má příznaky koronaviru. Měly by u ní být dostupné dezinfekční prostředky na ruce i pro zákazníky. Holičky by si také měly dezinfikovat ruce (nebo rukavice, pokud je používají) a nástroje mezi jednotlivými zákazníky.

Svatby
Hodně se mluvilo o tom, že bude omezen počet účastníků svatby. Ale podle nejnovějšího nařízení k tomu nedojde.

Školy
Plošné uzavírání škol zatím není na programu dne. Uvidí se podle vývoje situace a i pak by se to pravděpodobně netýkalo prvního stupně základních škol.