Projekt Centrálního dopravního terminálu nezastavil ani koronavirus. Realizace se v současnosti plánuje po etapách. Dle domluvy se Správou železnic bude v první etapě potřeba udělat přeložky sítí, kanalizace, propojení na Havlíčkovu ulici, prostor před železniční stanicí a parkoviště, to vše v rozmezí let 2023 – 2025. V tom období se také dočká modernizace celá železniční stanice Jihlava – město. „Následně do roku 2030 proběhnou zbývající dvě etapy které zahrnují autobusové nádraží a napojení na ulice Hamerníkova a Jiráskova,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pracuje i Správa železnic, které patří nádražní budova. „Nyní je dokončena dokumentace pro společné územní a stavební povolení. Vydání povolení očekáváme v polovině letošního roku,“ informovala mluvčí Nela Friebová s tím, že zahájení stavby je podmíněno zahájením paralelní investice města Jihlavy, která řeší dopravní terminál. Obě investice jsou totiž technicky propojeny.

Ohledně celoevropské sítě VRT je pro Jihlavu nepřijatelné, aby zastávka byla v polích mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Aktuálně panuje shoda kraje, města i dalších odborníků nad variantou s označením SK4. Ta má zastávku v Jihlavě-Pávově se závlekem do zastávky Jihlava-město na budoucí Centrální dopravní terminál. „Nejlépe obsluhuje krajskou metropoli a Kraj Vysočina a současně umožňuje rychlé napojení Třebíčska a Znojemska,“ vysvětlil Daněk.

Jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal odhaduje, že varianty projdou zřejmě již letos v únoru posouzením Centrální dopravní komise a následně budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Vládě ČR. „Výrazně efektivnější se podle studie jeví severní vedení trasy, tedy přes Poříčany. Na této trase jsou nejenom nižší investiční náklady, ale i nižší spotřeba vlaků díky příznivějšímu terénu a menšímu množství tunelů,“ zvážila Friebová a pokračovala: „Zároveň se jako výhodná jeví trasa, která umožňuje dobré napojení na Jihlavu. Pokud to jde, trasa volně kopíruje dálnici D1, aby krajina byla fragmentována co možná nejméně.“

Co se pak týká oslav aktuálního kulatého jubilea, nejsou možné. Před dvaceti lety se přitom u příležitosti sto třiceti let oslava vydařila. „Tehdy to bylo celé v režii Českých drah,“ vzpomněl Karel Trojan z jihlavského odboru dopravy. „Vzhledem k platným opatřením proti šíření nemoci covid-19 není v tuto chvíli bohužel možné plánovat žádné události, které mohou ohrozit bezpečnost jejich účastníků,“ reagoval však nyní mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Význam roste, i když jezdí méně lidí

I když aktuálně vlivem situace České dráhy vozí zhruba polovinu cestujících oproti obvyklému stavu, stále v Jihlavě denně zastavuje průměrně více než sto regionálních či dálkových spojů.

Rostoucí význam vlaků sleduje i cestující Petr z Jihlavy. Cestování vlakem považuje na pohodlné a odpovídající požadavkům 21. století – vozy mají klimatizaci, Wi-Fi, jsou nízkopodlažní, tiché a přitom dostatečně rychlé. „Rozhodně je nyní ideální spojení vlakem například mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, protože tato cesta trvá spěšnými vlaky linky Renesance jen dvacet minut,“ připomněl.

Co se komfortu týká, zmínil motorové vozy Standler jezdící po kraji již řadu let. „Náš region tím předběhl některé jiné kraje, kde doposud jezdí ve větší míře již z hlediska současných požadavků nevyhovující stroje – typicky se jedná především o již morálně zastaralé motorové vozy řady 810,“ řekl. Podle něj by bylo ideální, kdyby vozy Stadler nahradily i současné Regionovy.

Krajský úřad se pak snaží, aby se železnice s linkovými autobusy vzájemně doplňovaly. „Tam, kde je v drážní dopravě přirozený potenciál se z ní snažíme vytvořit základní, tedy páteřní, dopravu,“ potvrdil Pavel Bartoš z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. V některých částech tak autobusy v podstatě vozí cestující k železnici, jinde je ale linková doprava nenahraditelná sama o sobě.

Na roky 2022 a 2023 pak hejtmanství plánuje obnovu vozidel. „Koncem roku 2023 plánujeme nasadit nové elektrické jednotky RegioPanter, budou mimo jiné vybaveny zásuvkami pro nabíjení přenosné elektroniky a Wi-Fi připojením,“ doplnil Pagan.

Kraj chystá i novou koncepční podobu linky Praha – Havlíčkův Brod – Brno, v jejímž rámci dojde ve dvouhodinovém intervalu k lepšímu spojení Jihlavy a Prahy.