Součástí areálu je také vysoký komín. Strašák ekologické zátěže, která by mohla vzniknout po uzavření skláren, obchází obcí. Na svém posledním zasedání se tímto problémem zabývali dobronínští radní. „Velké riziko hrozí v případě, že firma ukončí svoji činnost a vyhlásí konkurz. Potom by zůstal „Černý Petr“ na obci, která samozřejmě není schopna ze svého rozpočtu částky v řádech statisíců až milionů korun na odstranění ekologické zátěže zaplatit,“ uvedli v zápisu z jednání.

„Rada obce mi uložila, abych informoval krajský úřad, hygieniky a Českou inspekci životního prostředí o riziku a ekologické zátěži v objektech skláren. Dopisy odešlu příští týden,“ potvrdil starosta Jiří Vlach. „Dobronínské sklady pro kyselinu fluorovodíkovou budou využívány do té doby, než si najdeme adekvátní prostory ve fungujícím provozu v Antonínově Dole. Ekologické zátěže vyřešíme,“ slíbil technický ředitel Miroslav Černík.