Jednání se zúčastnili také zastupitele Vyskytné v čele se starostou Vítězslavem Vyvíjalem, Petiční výbor „Vyskytenský Říp, aby bylo líp“ a také firma A.S.A., která skládku provozuje, a od které všichni očekávali odpovědi na své dotazy.
Petiční výbor vznikl v březnu, kdy členové sepsali petici jako reakci na neutěšený stav v okolí skládky. Snahou je donutit firmu A.S.A. Dačice, která skládku provozuje, aby svou činností neohrožovala životní prostředí a neobtěžovala obyvatelstvo.

"Vadí nám létající odpadky ze skládky i z vozů, které na ní přijíždí. Také zápach je při vyšších teplotách nesnesitelný,“ podotkl člen petičního výboru Lubomír Jonáš.
„Zastupitelstvo obce se s názory výboru ztotožňuje, i když chci uvést, že po dobu pěti let, co jsem ve funkci starosty, fungovala údržba rozhodně lépe než letos. Nebyly zapotřebí takové zásahy jako teď. Stačil telefonát a skládka byla dána do pořádku. Letošní rok byl asi trochu jiný, než si představovali provozovatelé,“ vyjádřil se starosta Vyskytné Vítězslav Vyvíjal.

„Všechen odpad v okolí skládky nepochází z činnosti naší společnosti. V těsné blízkosti naší skládky se totiž nachází skládka sutí, provozovaná jiným majitele. A údolí mezi Plandry a Vyskytnou slouží již léta jako černá skládka, která vůbec s námi nesouvisí,“ reagoval provozní ředitel společnosti A.S.A. Petr Morávek. Vzápětí však dodal: „Po lednové vichřici jsme nezareagovali s úklidem odpadků tak rychle, jak bychom měli.“ Tato odpověď však neuspokojila nikoho z obyvatel. „Skládka roste, pletivo ne. Myslím si, že technické zabezpečení by vyšlo levněji, než neustálé uklízení,“ myslí si Pavel Čech z Vyskytné. Na odpadky na polích si stěžoval i František Vácha, který se potýká z ucpanými kombajny.

Ředitel A.S.A. Petr Morávek také poznamenal, že se mu nikdo z petičního výboru ani z občanů neozval, že je na skládce nějaký problém a že se společnost o všem dozvěděla až z medií.
Jeho slova ale nezůstala bez odezvy. „Já jsem do firmy volal a také jsem si několikrát stěžoval u pana starosty,“ řekl Evžen Marek z Vyskytné s tím, že nevěří, že je firma schopna skládku provozovat.
Obě strany se nakonec domluvili na lepší komunikaci a firma A.S.A. slíbila snahu splnit požadavky obyvatelů. Firmě končí provozní doba skládky v polovině října a už teď usiluje o její rozšíření.