Pořadatelé akce spolu s Lesy ČR nejprve navštívili Speciální školu Březinova. Zde společně s dětmi zasadili mladý jilm, jako znamení boje o návrat zeleně do krajiny.

Zeptali jsme se dětí, proč jsou stromy důležité?

Grace, 7 let: "Rostou na nich jablíčka a švestky."

Ondra, 16 let: "Dělá se z nich dřevo, papír a kytary."

Patrik, 16 let: "Můžeme s nimi dýchat."

Honza, 16 let: "Dělá se z nich lipový čaj."

Druhá část akce se přesunula před obchodní dům v Brněnské ulici, kde rozdali zástupci Lesů ČR padesát sazenic smrků.

Greenwave

Jde o spontánní akci, která oslovuje obyvatele všech zemí našeho kontinentu. Jejím hlavním motivem je sázení stromků ve všech státech Evropské unie.

Tato akce ale není jen demonstrativním politickým aktem. Je to naprosto konkrétní čin jak k prohloubení budované evropské identity, tak především ke zlepšení životního prostředí. Na rozdíl od nejrůznějších oslav má z tohoto, na první pohled obyčejného, sázení stromků přímý prospěch každý z nás. A to v podobě ekologické, ekonomické a pochopitelně i estetické a rekreační.

Stromy jako bio-aklimatizátory: Vzrostlá lípa, dub nebo kaštan odpaří za jeden jediný den až 400 litrů vody. Stromy tím ochlazují své okolí a zvyšují vlhkost vzduchu. Pouhých několik desítek km2 lesa dostatečně zásobených vodou chladí výkonem vyšším, než je nainstalovaný výkon všech našich elektráren.

Stromy jako producenti kyslíku: Stromy vytvářejí kyslík jako produkt fotosyntézy a zároveň spotřebovávají oxid uhličitý, nejvýznamnější skleníkový plyn.

Stromy jako čističe ovzduší: Hektar bukového lesa na dokáže vázat až 64 tun popílku.

Stromy jako protihluková bariéra: Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.

Stromy jako ochrana před povodněmi: Přírodní lesy při dešti fungují jako velká houba: pomalu nasáknou a pak vodu pomalu opět pouští. Především hluboko kořenící dřeviny jako buk nebo dub dokáží naráz vsáknout 100-250 mm srážek.

Stromy jako lék pro duševní zdraví: Výhled do zeleně zmírňuje zotavení ze stresových situací, snižuje bolesti a urychluje zotavení pacientů po operaci.

Co dokáže jeden strom?

Například jeden 25 metrů vysoký buk s korunou o průměru 14 metrů má prostor koruny 2.700 m3 a listovou plochu okolo 1.600 m2. Takový strom vyprodukuje za vegetační období tolik kyslíku, kolik stačí pro 10 lidí na celý rok. Je schopen pohltit jednu tunu prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje stejné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku. V průměru ochladí prostředí až o 3° C, zvlhčí vzduch odparem vody v objemu až 400 litrů denně.