„Když jsem zjistil skutečnost, byl jsem vyděšený,“ uvedl současný starosta Radek Maryška a objasnil podstatu problému. „Bývalý starosta provedl investiční akci, na kterou neměl.

Vystavěl ubytovnu za milion sto padesát tisíc, přitom rozpočet na loňský rok byl 205 tisíc,“ uvedl Maryška. „Máme dluh na několika věcech. Věděli jsme, že problémy vzniknou, ale mysleli jsme si, že zůstane původní zastupitelstvo a dluh se uhradí během dalšího volebního období,“ připustil bývalý zastupitel Rudolf Kameník.
Událost komplikuje i fakt, že ubytovna byla přestavěna z místní prodejny potravin.

Ubytovna prodělává

„U firmy, která nám přestavbu prováděla, máme splátkový kalendář a pravidelně splácíme,“ hájí se bývalý starosta František, který působil ve funkci 16 let. „Myslím si, že se to zaplatí. Stačí, když budeme dodržovat splátkový kalendář,“ stojí za bývalým prvním mužem zastupitel Lumír Žákovský.

Nový první muž obce má ale jiný názor a je navíc přesvědčen, že ubytovna byla postavena bez vědomí zastupitelstva. „Nikde není žádný podnikatelský záměr o ubytovně a ani schválení zastupitelstvem.“

Jeho tvrzení podporuje i bývalý člen zastupitelstva Jiří Jaroš. „Celá věc se měla projednávat v září, ale nic takového nenastalo. Starosta pak přišel s hotovou věcí a začalo se stavět.“ Nově postavěné ubytovně se ještě ke všemu nevede podle představ bývalého vedení a první měsíce, po které je v provozu, jsou více než ztrátové.

Za celou dobu se tam ještě nikdo neubytoval

„Teprve teď se všechno dává do běhu, máme smlouvy s dvěmi cestovními kancelářemi z Brna,“ reaguje František. „Nechápu, proč bývalý starosta stavěl ubytovnu. Museli by přijet turisti, ale co by jedli? Vždyť tu není žádná restaurace ani sportovní vyžití. Museli by se jen vyspat a odjet,“ zamýšlí se Maryška.

Řešení jak z celé situace ven je však mnohem složitější. Na ubytovnu byla poskytnuta dotace ve výši 120 tisíc. Obec se tak musela zavázat, že minimálně pět let musí být ubytovna v provozu a nesmí se použít k jiným účelům.

„Museli jsme omezit rozpočet. Zastupitelstvo se vzdalo nároku na odměnu a vyzveme občany, aby obci pomohli veřejnými pracemi,“ přemýšlí Maryška.

„Pokusíme se obrátit na krajský úřad, se žádostí o pomoc, ale nepočítáme s tím. Kdybychom pomoc obdrželi, chtěl by ji potom každý,“ uzavírá Maryška.