Kde cizince jistě přijmou, je lékařská ambulance. Problematické může být ošetření u praktických lékařů či třeba u zubařů. Ti ošetřují pouze pacienty, kteří spadají do jejich kartotéky.

Pro každou návštěvu u lékaře je však nutné si nezapomenout s sebou vzít kartičku pojištěnce. Bez ní se cizincům lékařské ošetření hodně prodraží. V takových případech se totiž všechna ošetření hradí z vlastní kapsy.

Pojištění si lze zařídit buď u pojišťovny v Česku, popřípadě v domovské zemi. Nesmí se ale zapomenout na to, že na kartičce pojištěnce musí být viditelně označeno, že platí po celé Evropě. To často symbolizuje znak evropské unie.