„Funkce petičního výboru Vyskytenský Říp, aby bylo líp už skončila, takže někteří její členové založili toto občanské sdružení,“ uvedla Čermáková.

Sdružení má zatím kolem deseti členů a jeho hlavní náplní je ochrana životního prostředí i kulturních památek a dohled nad správou věcí veřejných v obci Vyskytná nad Jihlavou. Nové sdružení se nadále bude zabývat bojem proti rozšíření blízké skládky.

Zvony 2007 chystají další veřejné jednání, které se uskuteční v pondělí 14. května v zasedací místnosti Vyskytné. Jednání se bude týkat připomínkování zveřejněné dokumentace EIA (posouzení vlivu plánovaného rozšíření skládky na životní prostředí).

„Chceme touto cestou také vyzvat místní občany a zájemce o pomoc při úklidu lesního porostu v okolí hornického hrádku kousek od skládky,“ vyzývá všechny Darina Čermáková. Úklid je naplánován na 26. května na půl desátou ráno.