Památník věnovaný synagoze byl umístěn na zdi nákupního střediska, jemuž musela koncem 80. let židovská památka ustoupit. Podnět ke vzniku památníku dal britský občan Stephen Nicholls, jehož předkové z tohoto města pocházejí.

"Když porozumíme minulosti, porozumíme i dnešnímu světu," řekl Nicholls při dnešní slavnosti. Z Brtnice pocházela rodina jeho babičky. Její osudy zahrnul do knihy o svých předcích, která by měla být přeložena také do němčiny a češtiny.

Deska byla odhalena dnes, 8. května v rámci oslav 62. výročí konce druhé světové války. Slavnost organizovala Federace židovských obcí v České republice spolu s městem. Bronzový památník vytvořil akademický sochař Nikos Armutidis podle návrhu architekta Jaroslava Klenovského. Nicholls její vznik podpořil finančně.

Jedna z 50 tradičních židovských obcí na Moravě se v Brtnici rozvíjela od 15 století. Nejpočetnější byla v polovině 19. století - jejích 540 členů tehdy představovalo asi šestinu občanů města. "Nikdy tu nebyly pogromy ani nesnášenlivost," uvedla starostka města Marie Kružíková. Soužití bylo tragicky ukončeno ve druhé světové válce. Do vyhlazovacích koncentračních táborů bylo z Brtnice deportováno 48 Židů, většina z nich zahynula.

Ve městě se do dnešních dnů dochovaly dva židovské hřbitovy. Synagoga ze 17. století, která stála uprostřed někdejší židovské čtvrti, byla stržena v roce 1988. Po válce již v Brtnici nebyla židovská komunita obnovena a o památnou budovu se nikdo nestaral. Spolu s ní ustoupily nové zástavbě i další židovské domy, včetně domu rabína, kde bývala židovská škola.