Ve městě u jednoho z největších asijských dolů na měď pomáhají budovat zdroje pitné vody. V severní části země zase zjišťují rozsah kontaminace území, kterou způsobují těžaři zlata. Oba tříleté projekty byly zahájeny loni. Česko na každý z nich přispěje deseti až 15 miliony korun, adekvátní částku přidá mongolská strana. ČTK to dnes řekl předseda jihlavského družstva GEOMIN Jiří Šourek.

Předseda uvedl, že družstvo tyto projekty řídí. "Do týmu přijímáme další subdodavatele z České republiky i mongolské firmy," dodal. Mongolové například vrtají studny.

Zdroje pitné vody hledají čeští geologové pro město Erdenet se 100.000 obyvateli. Šourek uvedl, že rozsáhlé ložisko mědi v této oblasti Mongolska před lety našli čeští geologové, důl je v provozu téměř 40 let. V okolí ale nejsou žádné vodní toky a pitná voda do města v sousedství dolu proudí z místa vzdáleného 70 kilometrů. Díky českým odborníkům bude ve městě otevřeno asi 25 zdrojů podzemní vody - studny se hloubí až do 100 metrů.

Druhý projekt mapuje kontaminaci území kolem řeky Selengy, která patří mezi dva největší toky v zemi. Ovzduší, půda a voda jsou znečišťovány zejména rtutí, kterou používají těžařské firmy při zpracování zlatých rud. "Mongolsko je velmi závislé na těžbě surovin, těžba se mnohdy rozvíjí explozivně," podotkl Šourek.

Mongolsko patří mezi nejřidčeji osídlené země. Na území s rozlohou dvacetkrát větší než zaujímá Česko žije jen asi 2,7 milionu lidí. Do dolů odchází řada pastevců, kvůli současným vysokým cenám kovů se využívají i méně významná ložiska rud. Na severu země působí řada malých podniků, které používají nevhodné postupy a technologie; u jejich pracovníků se vyskytují případy otravy rtutí. Češi těžařům navrhnou jiné metody, které jim umožní využívat ložiska efektivněji a šetrněji k okolní přírodě.

Družstvo GEOMIN vzniklo v roce 1994 z jihlavské pobočky firmy Geoindustria, zaměstnává asi dvě desítky odborníků. Zahraničních projektů se účastní od roku 1997. Kromě Mongolska působí v Kyrgyzstánu, možnosti pro nové projekty zjišťuje ve Vietnamu.

Na rozvojovou pomoc chudým státům loni Česko poskytlo 3,3 miliardy korun. Mezi prioritní země patřily Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Vietnam, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Černá Hora a Zambie.