Konference je určena hlavně pro zástupce krajských a obecních samospráv, pro odborníky ve státní správě a pro všechny partnerské skupiny zajímající se o památkovou péči.

Konference se koná pod záštitou Asociace krajů ČR. "Naším cílem je otevřít širší úhel pohledu na oblast památkové péče a prezentovat snahu krajů o spolupráci," uvedla krajská radní pro kulturu předsedkyně Komise Rady Asociace krajů pro kulturu a památkovou péči Martina Matějková. Konference se zúčastní i ministr kultury Václav Jehlička a ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie.

První den se uskuteční v sídle kraje Vysočina, bude vyplněn odbornými příspěvky. Večer účastníci konference zhlédnou slavnostní program v Horáckém divadle u příležitosti vyhlášení kulturního počinu roku - Zlaté jeřabiny. "Druhý den bude věnován odborně zaměřeným exkurzím po Vysočině s cílem ukázat hostům nejvýznamnější památky našeho kraje," řekla Svatošová.

Podobná konference se podle Svatošové uskuteční poprvé za dobu existence krajů.