Čeká je dnes ještě společný oběd a beseda. Skupina bývalých „pétépáků“ z 5. roty 4. pomocného technického praporu se schází v Jihlavě rok co rok od poloviny 80. let.

„Pracovali jsme v hlubinném dole v Orlové na Ostravsku. Fáralo nás několik tisíc mladých zdatných mužů, které komunistický režim uklidil do šachet,“ přiblížil Jan Zmrhal.

Jihlavští „černí baroni,“ jak se jim říkalo podle černých výložek, se zprvu scházeli v Břeclavi pro velký počet Slováků. Sraz se později natrvalo přestěhoval do Jihlavy.

„Zpočátku se nás scházelo ke stovce. Jak roky běží, přijde nejvíc do čtyřiceti lidí,“ přiblížil František Čermák z Měřína.

„Pétépáci“ chystají na září velké ekumenické setkání ve Žďáru nad Sázavou. Pomocné technické prapory vznikly začátkem 50. let. Tehdejší komunistický režim se tak zbavoval farářů, soukromých zemědělců, podnikatelů, inteligence a dalších nepohodlných lidí.

Pomocné technické prapory (PTP) Československé lidové armády byly zřízeny v roce 1950 pro tzv. politicky nespolehlivé osoby podléhající tehdejšímu brannému zákonu. Armáda pro ně vymyslela tzv. klasifikaci E (vojáci této klasifikace nesměli mít přístup ke zbraním, nemohli získat jinou hodnost než „vojín“ atd.).

Pomocnými technickými prapory prošlo za čtyři roky jejich trvání více než 50 000 občanů. Pracovali na místech, kde bylo zapotřebí vysoké fyzické námahy a kde si civilní zaměstnanci mohli vydělat jen málo peněz (v dolech, na vojenských stavbách, ve vojenských lesích a kamenolomech). Vojáci PTP byli placeni podle tehdejších obecně platných norem, avšak armáda si z jejich výdělku strhávala vysoké částky (na oblečení, stravování, ubytování atd.). Byli tedy jedinými vojáky základní služby, kteří si svou vojenskou povinnost navíc sami zaplatili.

Po politických změnách v roce 1953 (vyvolané úmrtím Stalina) byly PTP od posledních měsíců roku 1953 do konce května 1954 postupně zrušeny. Vojáci byli přeřazeni do Technických praporů a Vojenských pracovních jednotek (VPJ) z nichž mnohé byly pokračováním PTP – ovšem již s jiným režimem.
Výrazy „pétépáci“ a „černí baroni“ (byli označeni černými výložkami) byly i po roce 1953 běžně používány pro vojáky technických praporů (TP) a vojenských pracovních jednotek (VPJ).
Zdroj: cs.wikipedia.org