Nebudou mít učebny náhodou v gymnáziu? Nahlas se ale nikdo zeptat nechce. I když se obě školy sloučily už před několika lety, učebny nejsou přesně určeny. Černého Petra si navíc možná vytáhne také jedna z jídelen.

„Rozmístění učeben není definitivně stanoveno, máme zájem o minimální přesuny žáků,“ řekl vyhýbavě ředitel sloučených škol Jan Sedláček. Na opětovný dotaz Deníku, kam tedy budou chodit první ročníky, neodpověděl.

Sdílnější nebyl ani kraj či město. „Veškeré organizační záležitosti týkající se výuky, tedy i fungování prvních ročníků, jsou plně v kompetenci ředitele školy,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. „K jednání jsme se sice sešli, ale nic konkrétního z toho nevzešlo. Mluvilo se jenom o celkové koncepci školství a výhledu do následujících pěti let,“ dodal starosta Roman Fabeš.

I přesto se mezi místní obyvatele dostalo, že se všechny zmíněné strany nedohodly. „Je toho plná Telč,“ připustil dobře informovaný zdroj blízký škole. Mimoto upozorňuje na možné problémy učitelů při přecházení z jedné budovy do druhé a na společný domov mládeže, nebo existenci dvou jídelen, které se podle něho neuživí.

Problémy učitelů s přecházením ale ředitel školy vyvrátil. „Někteří učí pouze na jednom pracovišti. Ti, co dochází do obou škol, které jsou od sebe pět minut chůze, mají vždycky mezi jednotlivými učebními bloky hodinovou pauzu. Já jsem jeden z nich,“ oponuje Sedláček. Odpověď našel i na výskyt dvou jídelen.

„V současné době se prověřuje jejich rentabilita. Přepočítávají se kalkulace a zjišťuje se, zda je škola ekonomicky schopná provozovat obě školní jídelny. Stravování žáků gymnázia i střední odborné školy je každopádně zajištěno,“ ujistil ředitel obou sloučených škol Jan Sedláček.

Ke sloučení obou škol ve městě došlo v polovině devadesátých let. Od roku 1994 sídlí střední odborná škola (na snímku vpravo) v budově konzervatoře, kde platí nájem. „Je to sice jenom symbolická částka, ale musíme zaplatit veškeré energie,“ připustil Sedláček. Proto se škola snaží náklady snížit.