Nejprve navštívila moderní učebnu CNC technologií ve Střední Průmyslové škole, poté krátce probrala budoucnost sportovních tříd sředitelem Gymnázia Jihlava a na závěr se setkala srektorem jihlavské Vysoké školy polytechnické. Učinila tak vrámci své jednodenní poutě po školách Vysočiny.